Podatkowe skutki profilaktyki zdrowotnej sprawowanej nad pracownikami

Kategoria: PIT
Data: 24-06-2015 r.

Aby oddane pracownikowi koszty kupna okularów korekcyjnych podlegały ulgom, lekarz medycyny pracy, podczas badania profilaktycznego, musi orzec konieczność używania takich okularów w pracy. Preferencje obejmują zarówno rzeczowe świadczenia (dostarczenie okularów czy soczewek przez pracodawcę), jak i uprzednie dofinansowanie ich zakupu czy zwrot kosztów zakupu poniesionych przez pracownika.

Koszty badań profilaktycznych wykonanych przez pracowników obciążają pracodawcę. Nie są oskładkowane i opodatkowane.Wydatki, jakich zakład pracy dokonuje na badania profilaktyczne zatrudnianych osób, nie stanowią także dla pracowników opodatkowanego i oskładkowanego przysporzenia. Dotyczy to również wstępnych badań lekarskich, którym muszą się poddać zgodnie z Kodeksem pracy osoby dopiero rekrutowane do pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest wysłanie zatrudnianego pracownika na wstępne badania lekarskie jeszcze przed dopuszczeniem takiej osoby do wykonywania pracy. Pracodawca wystawia w 2 egzemplarzach skierowanie kandydata do pracy na wstępnie badania na sformalizowanym druku zamieszczonym w załączniku nr 3a do rozporządzenia o badaniach lekarskich.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy zatrudnionego bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania. Koszty wstępnych badań lekarskich obciążają zakład.

Według fiskusa świadczenia, jakie pracodawca ma obowiązek ponieść na potrzeby realizacji swoich obowiązków BHP, w ogóle nie należą do przychodów ze stosunku pracy. Dlatego pokryte przez niego koszty badań profilaktycznych pracowników  są wolne od PIT (m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 5 września 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-629/13/BJ). Nie wchodzi też w grę przychód oskładkowany (interpretacja oddziału ZUS w Gdańsku z 22 lipca 2013 r., DI/10000/451/91/2013).

Trzeba też pamiętać o kwestiach związanych z badaniami okulistycznymi. Pracodawca musi zagwarantować pracownikowi, użytkującemu monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasy pracy, okulary korygujące wzrok zgodne z zaleceniami lekarza, jeżeli potrzeba ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego wynika z badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (§ 2 pkt 4 i § 8 rozporządzenia o monitorach ekranowych).

Aby oddane pracownikowi koszty kupna okularów korekcyjnych podlegały ulgom, lekarz medycyny pracy, podczas badania profilaktycznego, musi orzec konieczność używania takich okularów w pracy. Preferencje obejmują zarówno rzeczowe świadczenia (dostarczenie okularów czy soczewek przez pracodawcę), jak i uprzednie dofinansowanie ich zakupu czy zwrot kosztów zakupu poniesionych przez pracownika (interpretacja ogólna MF z 16 marca 2011 r., DD3/033/3/CRS/11/95).

Renata Majewska, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37483 )
Array ( [docId] => 37483 )