Podatnik będzie się kontaktował z urzędem skarbowym przez Internet

Kategoria: PIT
Data: 10-08-2013 r.

Specjalny portal podatkowy da możliwość dostępu do spersonalizowanej informacji o stanie załatwienia określonej sprawy w urzędzie skarbowym czy też o bieżących rozliczeniach podatkowych. 30 lipca 2013 r. rząd przyjął zmiany w ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana nowelizacja jest jednym z etapów zmian legislacyjnych, których celem jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informatyzacji państwa, ukierunkowanego na efektywne świadczenie usług dla obywateli.

 
Znowelizowane przepisy zapewnią każdemu podatnikowi łatwiejszy kontakt z administracją publiczną i sądami administracyjnymi. Mają też zwiększyć liczbę oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.

Już od następnego roku ma ruszyć portal podatkowy, dzięki któremu podatnik sprawdzi bieżące informacje o zmianach w przepisach, a także informacje dedykowane konkretnemu podatnikowi, np. obowiązujące go terminy płatności należności podatkowych.

Od stycznia 2014 roku, będzie działać obsługa notariuszy, jako płatników podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-2) i podatku od spadku i darowizn (SD-2). Zdaniem projektodawców takie rozwiązanie umożliwi szybką obsługę tych deklaracji, a tym i usprawni przekazywanie kwot podatku należnego gminom, który jest pobierany przez urzędy skarbowe.


Nowe przepisy powodują zmiany w kilku aktach prawnych:

 • w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przykładowo poprzez wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą (ESP), spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji w repozytorium interoperacyjności (na ePUAP); czy też stworzenie bazy adresów ESP wykorzystywanych przez podmioty publiczne;
 • w Kodeksie postępowania administracyjnego np.: dopuszczenie stosowania formy dokumentu elektronicznego dla określonych rodzajów czynności w postępowaniu administracyjnym, tj. udzielania pełnomocnictwa procesowego, złożenia zeznań lub wyjaśnień, wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji;
 • w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, np. wprowadzają elektroniczny system zarządzania dokumentacją w sądach administracyjnych jako mechanizmu wspierającego prowadzenia akt sprawy sądowej czy też możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej (alternatywa dla dotychczasowego sposobu zapoznania się z treścią pism w sprawie, tj. osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu).
Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31050 )
Array ( [docId] => 31050 )

Array ( [docId] => 31050 )