Podatnik będzie się kontaktował z urzędem skarbowym przez Internet

Kategoria: PIT
Data: 10-08-2013 r.

Specjalny portal podatkowy da możliwość dostępu do spersonalizowanej informacji o stanie załatwienia określonej sprawy w urzędzie skarbowym czy też o bieżących rozliczeniach podatkowych. 30 lipca 2013 r. rząd przyjął zmiany w ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana nowelizacja jest jednym z etapów zmian legislacyjnych, których celem jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informatyzacji państwa, ukierunkowanego na efektywne świadczenie usług dla obywateli.

 
Znowelizowane przepisy zapewnią każdemu podatnikowi łatwiejszy kontakt z administracją publiczną i sądami administracyjnymi. Mają też zwiększyć liczbę oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.

Już od następnego roku ma ruszyć portal podatkowy, dzięki któremu podatnik sprawdzi bieżące informacje o zmianach w przepisach, a także informacje dedykowane konkretnemu podatnikowi, np. obowiązujące go terminy płatności należności podatkowych.

Od stycznia 2014 roku, będzie działać obsługa notariuszy, jako płatników podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-2) i podatku od spadku i darowizn (SD-2). Zdaniem projektodawców takie rozwiązanie umożliwi szybką obsługę tych deklaracji, a tym i usprawni przekazywanie kwot podatku należnego gminom, który jest pobierany przez urzędy skarbowe.


Nowe przepisy powodują zmiany w kilku aktach prawnych:

  • w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przykładowo poprzez wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą (ESP), spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji w repozytorium interoperacyjności (na ePUAP); czy też stworzenie bazy adresów ESP wykorzystywanych przez podmioty publiczne;
  • w Kodeksie postępowania administracyjnego np.: dopuszczenie stosowania formy dokumentu elektronicznego dla określonych rodzajów czynności w postępowaniu administracyjnym, tj. udzielania pełnomocnictwa procesowego, złożenia zeznań lub wyjaśnień, wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji;
  • w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, np. wprowadzają elektroniczny system zarządzania dokumentacją w sądach administracyjnych jako mechanizmu wspierającego prowadzenia akt sprawy sądowej czy też możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej (alternatywa dla dotychczasowego sposobu zapoznania się z treścią pism w sprawie, tj. osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu).
Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31050 )
Array ( [docId] => 31050 )

Array ( [docId] => 31050 )