Pracując w USA, nie trzeba płacić PIT w Polsce

Kategoria: PIT
Autor: Mirosław Siwiński
Data: 09-07-2015 r.

Organy podatkowe bardzo często domagają się od obywateli polskich, którzy mieszkają i pracują za granicą, by opłacali podatek w Polsce, mimo potrącenia go i opłacenia w miejscu faktycznego zamieszkania. Jednak zdaniem NSA wystarczy uprawdopodobnienie zamiaru stałego pobytu, aby stwierdzić, że podatnik przeniósł centrum interesów życiowych do innego kraju.

Organy podatkowe w zasadzie zawsze kwestionują wszelkimi środkami brak opodatkowania w Polsce i nakazują podatnikom bezwzględne udowodnienie wszelkich powołanych przez nich faktów lub wręcz niezaistnienie okoliczności wskazanych przez organ. Z taką sytuacją miał do czynienia Naczelny Sąd Administracyjny, zajmując się sprawą podatnika, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych do pracy na uniwersytecie. Na czas pobytu uzyskał on od polskiego pracodawcy urlop bezpłatny, a następnie z dniem 31 grudnia 2005 r. stosunek pracy został rozwiązany. W kraju nie pozostawił żadnego majątku i zlikwidował rachunek bankowy. W USA podpisał z uniwersytetem umowę o pracę na wykonywanie badań naukowych. Przychody z tego tytułu były wpłacane na amerykański rachunek bankowy.

 

Organ podatkowy określił podatnikowi zobowiązanie podatkowe w PIT za rok 2005. Twierdził bowiem, że mężczyzna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i tu podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, że nie można na podstawie przedstawionych okoliczności faktycznych przyjąć, że podatnik  miał w 2005 roku stałe miejsce zamieszkania w Polsce. W tym roku podatkowym przebywał on stale w USA, a wszystkie czynności, które zostały przez niego podjęte, świadczyły o tym, iż przebywał tam z zamiarem stałego pobytu. Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, do którego sprawa trafiła. Zdaniem sądu, jeżeli przepisy rozstrzygają o miejscu zamieszkania podatnika (tak jak umowa polsko-amerykańska), to nie ma potrzeby odwoływać się do kryterium obywatelstwa, bo ma ono charakter pomocniczy.

Źródło:

Wyrok NSA z 1 kwietnia 2015 r., II FSK 1081/13

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii prof. W. Modzelewskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37664 )
Array ( [docId] => 37664 )