Różnice kursowe dodatnie i ujemne należy ująć w PKPiR

Kategoria: PIT
Data: 24-07-2013 r.

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, natomiast ujemne różnice kursowe stanowią koszty uzyskania przychodów. Podatnicy, którzy prowadzą PKPiR i dokonują operacji  gospodarczych z udziałem walut obcych, mają obowiązek stosować reguły rozliczania różnic kursowych określone w art. 24c ustawy o PIT.

Przepis ten stanowi, że różnice m.in. mogą powstawać:

 
  • na rozrachunkach - w przypadku, gdy wartość przychodu należnego albo poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub kosztu jest inna niż wartość tego przychodu czy kosztu z dnia faktycznego otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych, przeliczona według kursu waluty faktycznie zastosowanego,

  • od własnych środków pieniężnych lub wartości pieniężnych zgromadzonych na firmowym rachunku bankowym prowadzonym w walucie obcej - w przypadku, gdy faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia wpływu środków pieniężnych lub wartości pieniężnych na rachunek walutowy jest inny niż kurs faktycznie zastosowany z dnia wypływu tych środków lub wartości pieniężnych.

Tak wyliczone różnice kursowe ujmuje się w PKPiR z chwilą ich zrealizowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31041 )
Array ( [docId] => 31041 )