Różnice w opodatkowaniu dochodów artystów cudzoziemców

Kategoria: PIT
Autor: Tomasz Król
Data: 09-04-2015 r.

Polskie teatry organizują występy zagranicznych artystów. Wypłacając im honoraria za występ w Polsce, muszą sprawdzić zapisy w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, pozyskać certyfikat rezydencji i zadecydować o pobraniu podatku dochodowego lub o rezygnacji z tego obowiązku.

Podstawą dla rozliczenia honorarium dla artysty cudzoziemca występującego w polskim teatrze jest ocena, czy jest rezydentem, czy też nierezydentem. Zastosowanie ma tu art. 3 ust. 2 ustawy o CIT. Wprowadza on zasadę ograniczonego obowiązku podatkowego, który polega na tym, że państwo polskie ma prawo do opodatkowania dochodów cudzoziemców, o ile to w Polsce znajduje się źródło ich dochodu. Realizatorem tego uprawnienia może być np. teatr, który pobierze podatek jako jego płatnik.

Obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiotach polskich dokonujących wypłaty należności określonych m.in. w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Artykuł 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT dotyczy przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium RP. Podatek w tym przypadku wynosi 20% przychodów.

Organy podatkowe różnie traktują sytuację zagranicznych artystów pracujących w Polsce. Np. w przypadku rezydenta Wielkiej Brytanii organ fiskus uznał, że dochody osiągnięte przez artystów posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii i nieposiadających w Polsce stałej placówki, a których pobyt finansowany jest głównie z funduszy publicznych  podlegają opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii.  Dlatego na polskim teatrze, jako podmiocie wypłacającym te dochody, nie ciążą obowiązki płatnika.

Ale są też odmienne stanowiska organów podatkowych dotyczące obywateli innych państw. W przypadku obywatela Finlandii organ podatkowy zwrócił uwagę na to, że postanowienia art. 16 ust. 1 i 2 umowy polsko-fińskiej nie mają zastosowania do dochodu uzyskanego z działalności wykonywanej przez artystę lub sportowca, jeżeli ich pobyt w danym państwie jest całkowicie lub w głównej mierze finansowany z funduszy publicznych, jednostek terytorialnych lub organów władz lokalnych.

Organ stwierdził, że dochód artystów, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Finlandii, z tytułu wykonywania działalności artystycznej w Polsce na podstawie umowy o dzieło, która będzie sfinansowana całkowicie ze środków publicznych podlega opodatkowaniu w Polsce.

Tomasz Król, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36912 )
Array ( [docId] => 36912 )

Array ( [docId] => 36912 )