Sprawdź, czy oddelegowany pracownik zapłaci PIT od świadczeń sfinansowanych przez szefa

Kategoria: PIT
Data: 14-02-2018 r.

Oddelegowany pracownik, a PIT od świadczeń finansowych udzielonych przez szefa – sprawdź informacje dotyczące tej sprawy.

Czy trzeba pobierać zaliczki PIT w sytuacji gdy pracodawca wysłał podwładnych do pracy poza granicami kraju, opłacił im koszty transportu i zakwaterowania? Zapoznaj się ze stanowiskiem WSA w Gliwicach.

W wyroku z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 957/17 sąd stanął po stronie podatnika. Przyznał, że osoba oddelegowana, której firma opłaca m.in. koszty dowozu do pracy i przejazdów w innym kraju, nie uzyskuje nieodpłatnego świadczenia.

Zarys problemu

Sprawa dotyczyła spółki, która ze względu na specyfikę działalności, oddelegowuje pracowników do wykonywania pracy za granicą w określonej miejscowości, celem realizacji umów zawartych przez przedsiębiorstwo. Wyjazdy te nie są traktowane jako podróże służbowe. Spółka nie będzie wypłacała pracownikom diet przysługujących im w przypadku podróży służbowych.

Spółka ponosi w związku z tym dodatkowe świadczenia, które mogą obejmować w szczególności koszty: zakwaterowania pracownika w kraju oddelegowania, transportu, przejazdów pracownika do miejsca pracy oraz z miejsca pracy w miejscu oddelegowania.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy spółka jako płatnik będzie zobowiązana do obliczania i pobierania zaliczki na PIT od wartości wskazanych świadczeń związanych z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez pracownika. Spółka uważała, że nie. Jednak organ podatkowy był innego zdania. Twierdził, że wartość świadczeń stanowi dla pracowników wnioskodawcy przychód podlegający PIT. Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach.

Stanowisko przyjęte przez sąd

Zdaniem sądu zapewnienie pracownikom usług w postaci ich zakwaterowania, dowozu do miejsca zakwaterowania i świadczenia pracy poza granicami kraju a także ich przywóz do Polski leży wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie pracowników, którzy nigdy nie musieliby korzystać z tego typu usługi, gdyby pracodawca nie zawarł kontraktu z zagranicznym podmiotem i "przeniósł" tym samym świadczenie pracy poza granice kraju. Wszystkie te wydatki, które zapewniają wykonanie/wywiązanie się pracodawcy z zawartego kontraktu są wydatkami pracodawcy, a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika.

Sąd uznał, że przyjęcie, przez organ interpretacyjny, że wskazane we wniosku świadczenia dokonywane będą w interesie pracownika i że spełnione zostały wszystkie przesłanki uznające te świadczenia pracodawcy jako przychód pracowników z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jest sprzeczne z wskazanymi, przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 7/13, kierunkami wykładni pojęcia „innych nieodpłatnych świadczeń”.

Realne skutki

Koszty zakwaterowania pracownika w kraju oddelegowania, czy też wydatki na transport są ponoszone w interesie pracodawcy. W konsekwencji pracownik nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Polecamy w Portalu FK:

Wyrok WSA w Gliwicach  z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 957/17

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40864 )
Array ( [docId] => 40864 )

Array ( [docId] => 40864 )