Sprawdź, czy oddelegowany pracownik zapłaci PIT od świadczeń sfinansowanych przez szefa

Kategoria: PIT
Data: 14-02-2018 r.

Oddelegowany pracownik, a PIT od świadczeń finansowych udzielonych przez szefa – sprawdź informacje dotyczące tej sprawy.

Czy trzeba pobierać zaliczki PIT w sytuacji gdy pracodawca wysłał podwładnych do pracy poza granicami kraju, opłacił im koszty transportu i zakwaterowania? Zapoznaj się ze stanowiskiem WSA w Gliwicach.

W wyroku z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 957/17 sąd stanął po stronie podatnika. Przyznał, że osoba oddelegowana, której firma opłaca m.in. koszty dowozu do pracy i przejazdów w innym kraju, nie uzyskuje nieodpłatnego świadczenia.

Zarys problemu

Sprawa dotyczyła spółki, która ze względu na specyfikę działalności, oddelegowuje pracowników do wykonywania pracy za granicą w określonej miejscowości, celem realizacji umów zawartych przez przedsiębiorstwo. Wyjazdy te nie są traktowane jako podróże służbowe. Spółka nie będzie wypłacała pracownikom diet przysługujących im w przypadku podróży służbowych.

Spółka ponosi w związku z tym dodatkowe świadczenia, które mogą obejmować w szczególności koszty: zakwaterowania pracownika w kraju oddelegowania, transportu, przejazdów pracownika do miejsca pracy oraz z miejsca pracy w miejscu oddelegowania.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy spółka jako płatnik będzie zobowiązana do obliczania i pobierania zaliczki na PIT od wartości wskazanych świadczeń związanych z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez pracownika. Spółka uważała, że nie. Jednak organ podatkowy był innego zdania. Twierdził, że wartość świadczeń stanowi dla pracowników wnioskodawcy przychód podlegający PIT. Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach.

Stanowisko przyjęte przez sąd

Zdaniem sądu zapewnienie pracownikom usług w postaci ich zakwaterowania, dowozu do miejsca zakwaterowania i świadczenia pracy poza granicami kraju a także ich przywóz do Polski leży wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie pracowników, którzy nigdy nie musieliby korzystać z tego typu usługi, gdyby pracodawca nie zawarł kontraktu z zagranicznym podmiotem i "przeniósł" tym samym świadczenie pracy poza granice kraju. Wszystkie te wydatki, które zapewniają wykonanie/wywiązanie się pracodawcy z zawartego kontraktu są wydatkami pracodawcy, a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika.

Sąd uznał, że przyjęcie, przez organ interpretacyjny, że wskazane we wniosku świadczenia dokonywane będą w interesie pracownika i że spełnione zostały wszystkie przesłanki uznające te świadczenia pracodawcy jako przychód pracowników z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jest sprzeczne z wskazanymi, przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 7/13, kierunkami wykładni pojęcia „innych nieodpłatnych świadczeń”.

Realne skutki

Koszty zakwaterowania pracownika w kraju oddelegowania, czy też wydatki na transport są ponoszone w interesie pracodawcy. W konsekwencji pracownik nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Polecamy w Portalu FK:

Wyrok WSA w Gliwicach  z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 957/17

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40864 )
Array ( [docId] => 40864 )

Array ( [docId] => 40864 )