Sprawdź, czy ulga przejazdowa dla pracownika nie jest jego przychodem

Kategoria: PIT
Autor: Izabela Nowacka
Data: 19-08-2016 r.

Pracodawca zwraca maszynistom podróżującym w czasie pracy pociągami i innymi środkami komunikacji miejskiej w celu dojazdu do miejsca pracy koszty tych biletów. Jeden z pracowników – emeryt – ma wykupioną zniżkę tzw. „ulgę przejazdową ", dzięki której ma 80% zniżkę na bilety. Czy koszt tej „ulgi" należy wrzucić do przychodu pracownika i policzyć podatek? Czy można to w ten sposób potraktować? Poznaj opinię eksperta.

KOMENTARZ EKSPERTA: Izabela Nowacka, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W sytuacji, kiedy pracodawca zwraca maszynistom podróżującym w czasie pracy pociągami i innymi środkami komunikacji miejskiej w celu dojazdu do miejsca pracy koszty tych biletów tzw. „ulga przejazdowa ", dla emeryta nie stanowi przychodu po stronie pracownika.

Generalnie, koszty dojazdów pracownika z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem powinny być pokrywane przez niego.

Zapamiętaj!

Pracodawca nie ma obowiązku finansowania takich dojazdów, chyba że obligują go do tego przepisy ustawowe, które dotyczą określonych grup zawodowych. Z pytania wynika, że specyfika zajmowanego przez pracowników stanowiska pracy wymaga przejazdów w czasie pracy do różnych miejscowości w celu prawidłowego wypełniania obowiązków (przejęcie pociągu przez maszynistę).

Stąd, należy tu ustalić czy w ogóle zwrot kosztów biletów stanowi u nich przychód w sensie podatkowym. Odkąd obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947), w którym TK sformułował kryteria definiujące nieodpłatne świadczenie będące przychodem pracownika z tytułu stosunku pracy, organy podatkowe zmieniły stanowisko w sprawie takich świadczeń i wyrok jest respektowany.

Podstawowym kryterium, które powinno być stosowane przy ustalaniu, czy dane świadczenie nieodpłatne pracodawcy stanowiło przychód ze stosunku pracy, jest wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia w postaci uzyskania wymiernej korzyści majątkowej, lub wymiernego zaoszczędzenia wydatku.

Pojęcie nieodpłatnego świadczenia musi być zawsze interpretowane w konkretnym kontekście, a nie w oderwaniu od niego z pominięciem okoliczności realizacji pewnych uprawnień, zjawisk gospodarczych i zdarzeń prawnych.

Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z 16 grudnia 2015 r. (ILPB2/415-284/14/15-S/TR) "(...) są świadczenia, które gwarantują higieniczne i bezpieczne warunki pracy i służą jej organizacji (umożliwiają prawidłowe wykonywanie pracy), których spełnienie leży przede wszystkim w interesie pracodawcy w celu odpowiedniego zorganizowania własnej działalności gospodarczej, która musi być nastawiona ze swej istoty na osiągnięcie przychodów.

W takim przypadku pracownik korzysta z tych świadczeń (w ramach wykonywania przypisanej pracy), jednak dla niego jest to korzyść niewychodząca na zewnątrz stosunku pracy i nie stanowi dochodu, będącego przedmiotem opodatkowania.

Skorzystanie przez pracowników ze świadczenia w postaci zwrotu kosztów przejazdów niewątpliwie następuje za zgodą pracownika; niemniej świadczenie to nie jest spełnione w jego interesie, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosi pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść."

Skoro więc zwrot kosztów biletów maszynistom jest podyktowany koniecznością prawidłowego realizowania przez nich nałożonych obowiązków a tym samym zabezpiecza interes pracodawcy, to nie stanowi on przychodu ze stosunku pracy.

Gdyby nie taki rodzaj pracy, pracownik prywatnie nie musiałby kupować tych biletów i ponosić kosztów z tego tytułu. W związku z tym, również zakupiona przez pracownika ulga przejazdowa służąca tym przejazdom nie powinna generować przychodu.

Należy jednak pamiętać, że wiążąca w tym zakresie może być dla pracodawcy jako płatnika tylko indywidualna interpretacja organu podatkowego.

Sprawdź więcej komentarzy ekspertów na Portalu FK. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39494 )
Array ( [docId] => 39494 )