Szczepionki dla pracowników w kosztach uzyskania przychodu

Kategoria: PIT
Data: 05-11-2013 r.

Wiele firma zapewnia swoim pracownikom w okresie jesiennym profilaktyczne szczepienia przeciw grypie. Przyczyniają się one bowiem do obniżenia nieobecności spowodowanych chorobami. Ponadto pracodawca może wydatek na szczepienia ochronne zaliczyć do kosztów podatkowych.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Decydujące więc będzie to, czy wydatek na szczepionki ochronne jest związany z możliwością osiągnięcia przychodów przez firmę.

Zaszczepiony pracownik zwiększa przychody firmy


Ponieważ zapewnienie pracownikom dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej (przejawiające się w zapewnieniu szczepień ochronnych) z pewnością wpływa na polepszenie ich stanu zdrowia, co znajduje przełożenie na wydajność w pracy, a zatem przekłada się to także na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Można więc uznać, że zapewnienie pracownikom właściwej ochrony zdrowotnej ma również wpływ na możliwość uzyskania przychodów przez spółkę.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wartosć szczepienia ustala się według ceny zakupu

Niektóre przychody pracownika są zwolnione z opodatkowania

Trzeba jednak wziąć pod uwagę przepisy art. 21 ust. 1 pkt 11 i pkt 11a ustawy o PIT. Na ich podstawie wolne od podatku dochodowego są (pkt 11) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz (pkt 11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.


W załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z 28 listopada 2005 r. zostały wymienione szczepienia ochronne dla pracowników. Nie obejmują one jednak szczepień przeciwko grypie.

Dlatego uznać należy, że szczepionka dla pracownika przeciwko grypie nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. A zatem wartość takiej szczepionki należy doliczyć pracownikom do przychodu podatkowego.

Jan Zakrzewski, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31081 )
Array ( [docId] => 31081 )

Array ( [docId] => 31081 )