Ulga prorodzinna także dla rodzica niemieszkającego z dzieckiem

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 14-12-2012 r.

Nie ma przeszkód, aby rodzic, który nie zamieszkuje z dzieckiem skorzystał z ulgi prorodzinnej. Jednak aby z niej skorzystać konieczne jest porozumienie pomiędzy rodzicami.

Do prawidłowego odliczenia ulgi prorodzinnej, czyli tzw. na dziecko potrzebne jest porozumienie rodziców - byłych małżonków, w zakresie podziału ulgi między nich. Wynika to z tego, że kwota ulgi przysługuje łącznie obojgu rodzicom za każdy miesiąc, w którym wykonywali władzę rodzicielską.

Jeżeli władzę tę - choćby w stopniu ograniczonym - posiadają oboje rodzice, to obojgu należy się ulga. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Przy założeniu, że obojgu rodzicom władza rodzicielska przysługiwała przez cały rok podatkowy, mają oni do podziału pełną kwotę ulgi, tj. przysługującą za dwanaście miesięcy.

Decyzję o sposobie podziału tej kwoty ustawodawca pozostawił rodzicom dziecka, zaznaczając jedynie, iż kwota ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców. Natomiast, jeżeli rodzice takich proporcji nie ustalili, bądź nie są w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii, to należy przyjąć, że ulga na dziecko przysługuje każdemu z nich w częściach równych. Potwierdza to interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-308/12-4/JR.

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko, które spełnia poniższe warunki:

 • jest małoletnie, czyli nie ukończyło 18. roku życia,
 • przed ukończeniem 25 lat, jeśli uczy się lub studiuje,
 • bez względu na wiek, jeśli odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny,
 • oraz w roku podatkowym 2011 r., dzieci te nie uzyskały dochodów za wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodami nie powodującymi obowiązku uiszczenia podatku. Należy pamiętać, że istnieje katalog dochodów nieobjętych obowiązkiem podatkowym.

 

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Potwierdza to interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-308/12-4/JR.

Podstawa prawna:

 • art. 27f ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30930 )
Array ( [docId] => 30930 )

Array ( [docId] => 30930 )