Ważne zmiany dla przedsiębiorców. Sprawdź, czy na tym skorzystają

Kategoria: PIT
Autor: Jakub Rychlik
Data: 30-11-2016 r.

Konstytucja dla biznesu autorstwa ministra Morawieckiego wprowadza nowe regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Sporo zmian szykuje się też w podatkach.  Sprawdź więcej.

Głównym założeniem konstytucji dla biznesu autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego jest zmiana przepisów ogólnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. W zamierzeniu pomysłodawcy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zostanie zastąpiona przez trzy ustawy, tj.:

  • ustawę Prawo przedsiębiorców;
  • ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez pół roku bez składek ZUS

Istotnym novum jest powołanie instytucji Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców. Przewiduje się, że komisja będzie miała charakter opiniodawczy. Przedmiotem opinii będą projekty aktów prawnych, obowiązujących przepisów prawnych, a także ocena stanu konkurencyjności warunków wykonywania działalności gospodarczej. Komisja będzie forum, na którym będą wypracowywane rozwiązania dla poprawy stanu prawnego regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Zmiany w podatkach

Najkorzystniejszą propozycją dla przedsiębiorców jest możliwość obniżania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o wartości niezapłaconych wierzytelności wynikających z transakcji handlowych, o których mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Ograniczenie prawa do obniżenia podatkowy opodatkowania jedynie do wierzytelności wynikających z transakcji handlowych oznacza, że przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, jeśli wierzytelność wynika z transakcji zawartej z konsumentem. Co oznacza, że duże firmy nastawione na sprzedaż na rzecz konsumentów nie będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.

Proponowana regulacja znajdzie najszersze zastosowanie w transakcjach zawieranych między przedsiębiorcami. Niewątpliwie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, jednak bardziej śmiałym krokiem i o wiele bardziej ułatwiającym życie podatnikom byłaby nowelizacja przepisów dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych.

Zmiany w ryczałcie

Niewielkie zmiany zostały przewidziane w Ordynacji podatkowej. Chodzi o obligatoryjność wydania interpretacji ogólnej z urzędu w sytuacji, gdy na skutek wyroku ostatecznego organ podatkowy wydaje interpretację indywidualną rozbieżną z innymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi dotyczących tych samych zagadnień. Przepis ten jest zbędny, ponieważ Minister Finansów ma obowiązek z urzędu wydawania interpretacji ogólnych w sytuacji, gdy ma miejsce niejednolite stosowanie przepisów podatkowych, co niewątpliwie ma miejsce, gdy w zbliżonych stanach faktycznych rozbieżnie są one interpretowane.

Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn

W ustawie o podatku od spadków i darowizn proponowane jest wprowadzenie zwolnienia od tego podatku nabycie przedsiębiorstwa po zmarłej osobie fizycznej. Zwolnienie dotyczy każdego spadkobiercy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest dokonanie zgłoszenia w urzędzie skarbowym oraz prowadzenie przedsiębiorstwa przez okres co najmniej  5 lat od jego nabycia.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39785 )
Array ( [docId] => 39785 )

Array ( [docId] => 39785 )