Zmiany w podatkach w 2013 r.

Kategoria: PIT
Data: 13-11-2012 r.

Prezydent 11 listopada 2012 r. podpisał ustawę z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadza ona 3 ważne zmiany dla podatników i płatników. Najpoważniejsze zmiany podatków w 2013 r. dotyczą ograniczenia ulgi prorodzinnej oraz z korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu.

Ulga internetowa nie dla wszystkich

Z ulgi tej będą mogli skorzystać tylko ci podatnicy, którzy w latach 2005–2011 nie skorzystali z tego przywileju. Nie zmienia się wysokość limitu – podatnicy odliczą nie więcej niż 760 zł i tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.

Zmiany w funkcjonowaniu ulgi prorodzinnej

Zmiany dotyczące ulgi na dzieci wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r., a zatem będą dotyczyły rozliczeń rocznych za 2013 r. Skorzystają na nich rodziny wielodzietne, stracą natomiast rodzice jedynaków.

Ulga nie będzie przysługiwała podatnikom posiadającym jedno dziecko, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne przekroczy 112 000 zł rocznie. Sytuacja podatników posiadających dwoje dzieci nie ulegnie zmianie, natomiast zyskają rodziny wielodzietne. Ulga na trzecie dziecko wyniesie miesięcznie 139,01 zł (1 668,12 zł rocznie), natomiast na czwarte (i kolejne) dziecko – 185,34 zł miesięcznie (2 224,08 zł rocznie).

W rozliczeniu za bieżący rok, składanym na początku 2013 r. będą obowiązywały dotychczasowe zasady. A zatem podatnik, który w stosunku do małoletniego dziecka:

  • wykonuje władzę rodzicielską,
  • pełni funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkuje,
  • sprawuje opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

ma prawo do odliczenia od podatku kwoty 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko. Rocznie jest to kwota 1 112,04 zł.

Wspomniane odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Może być dokonane w częściach równych lub w dowolnej proporcji.

Z odliczenia może skorzystać również podatnik, który (w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej) utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko:

  • które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkole, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ograniczenia w korzystaniu 50% kosztów uzyskania przychodu

Podstawową zmianą jest ograniczenie wysokości kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych do wysokości 1/2 podstawy obliczenia podatku określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Roczny limit kosztów będzie wynosić 42.764 zł. Ograniczenie kosztów w efekcie doprowadzi do podniesienia podatków.

Podstawa prawna:

Ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadza ona 3 ważne zmiany dla podatników i płatników – podpisana przez Prezydenta 11 listopada 2012 r.

Autor: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30910 )
Array ( [docId] => 30910 )

Array ( [docId] => 30910 )