Zwrócone składki ubezpieczeniowe dolicza się do przychodu pracownika

Kategoria: PIT
Data: 18-09-2013 r.

Pracownik, który otrzymał zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek doliczenia ich do podatku za ten rok, w którym nastąpił zwrot składek. Tak wynika z wyroku NSA (II FSK 2531/11).

Podatnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę pełnił ponadto funkcję członka zarządu na podstawie powołania z prawem do wynagrodzenia z tego tytułu. W latach 2000 – 2008 firma pobrała i odprowadziła do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego za pracę podatnika w zarządzie. Jak się okazało, składki się nie należały, dlatego w 2009 r. ZUS je zwrócił.

 

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok podatkowy za który zobowiązanie podatkowe się przedawniło należy doliczyć do podatku.

Wcześniej podatnik w tej sprawie szukał pomocy w urzędzie skarbowym. Skłaniał się ku stanowisku, że obowiązek doliczenia zwróconych kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne nie ma zastosowania do zobowiązań przedawnionych. Warszawska izba skarbowa uznała jednakże takie stanowisko za niewłaściwe. Organ podatkowy wyjaśnił, że kwoty pobranych w latach 2000-2007 składek na ubezpieczenie zdrowotne, a zwróconych w 2009 r., podatnik ma obowiązek doliczyć do podatku za 2009 r., składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu za ten rok. Zwrotu nadpłaconych składek i ich doliczenia do podatku nie można bowiem utożsamiać z terminami dotyczącymi przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który także nie podzielił stanowiska podatnika. Dlatego ostatecznie znalazła swój finał przed NSA, który stwierdził, że zdarzeniem prawnym, powodującym powstanie obowiązku podatkowego nie jest osiągnięcie przychodu podlegającego opodatkowaniu w roku podatkowym, w którym składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały pierwotnie pobrane i odliczone. Tym zdarzeniem jest zwrot tych składek jako nienależnie pobranych. Nie można łączyć zwrotu składek z okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31069 )
Array ( [docId] => 31069 )