Co zrobić gdy zaginął list polecony z odwołaniem od decyzji urzędu skarbowego

Data: 10-10-2015 r.

Jeżeli zaginie list polecony wysłany przez podatnika do urzędu skarbowego, to dowód nadania listu poleconego będzie potwierdzał fakt złożenia pisma w urzędzie. Organy podatkowe podważają tak silną moc dowodową dowodu nadania.

Organy podatkowe domagają się, aby podatnik przedstawił przed sądem administracyjnym zwrotne potwierdzenie odbioru listu opatrzone pieczątką urzędu skarbowego. Jednak przepisy nie wymagają, aby podatnik dysponował takim potwierdzeniem. Jedynie ze względów ostrożnościowych warto postarać się o jego pozyskanie.

Artykuł 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że termin w prawie podatkowym uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Zdaniem organów podatkowych dowód nadania listu poleconego do urzędu skarbowego dowodzi zachowania terminu (np. na złożenie odwołania). Nie jest to jednak dowód, że ten list dotarł do urzędu.

W konsekwencji do momentu, kiedy podatnik nie przedstawi dowodu potwierdzającego, że list dotarł do urzędu skarbowego, należy przyjąć, że pismo tam nie dotarło. Ta interpretacja przepisów przerzuca na podatnika dowodzenie, że złożył pismo w urzędzie skarbowym. Jest to wadliwa interpretacja. W przypadku, gdy strona postępowania podatkowego wysłała list polecony do urzędu skarbowego (np. z odwołaniem), wystarczy przedstawić dowód nadania tego listu i domagać się uznania przez urząd przyjęcia przez niego pisma.

Tomasz Król, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37899 )
Array ( [docId] => 37899 )

Array ( [docId] => 37899 )