Fiskus będzie mieć prawo do aktualizacji wpisu w księgach

Data: 17-07-2013 r.

Kolejna zmiana proponowana w zakresie nowelizacji ustawy Ordynacji podatkowej, budzi wątpliwości. Rządowe Centrum Legislacji podkreśla niezbędność doprecyzowania proponowanych zmian w zakresie przyznania organom podatkowym uprawnienia do aktualizacji wpisów w hipotece przymusowej.

Obecnie organy podatkowe mają prawo wystąpić z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości podatnika, płatnika bądź inkasenta, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe.

Projektodawcy nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, która ma wejść w życie w lipcu 2014 r. chcą rozszerzyć uprawnienia fiskusa w tym zakresie. Argumentują, że aby fiskus mógł efektywnie korzystać z tego uprawnienia i w dalszej kolejności uzyskać zaspokojenie z przedmiotu hipoteki konieczne jest też uprawnienie do występowania z wnioskiem o aktualizacje wpisów w księgach dotyczących tych nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania wpisu do hipoteki przymusowej.

 


Projekt nowej regulacji budzi jednak zastrzeżenia. RCL podkreśla, że należy doprecyzować jakich sytuacji faktycznych miałoby dotyczyć to uprawnienie i na czym miałaby polegać aktualizacja wpisów. Ewentualnie zasadność aktualizacji mogłaby dotyczyć innych przypadków niż określone w art. 10 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Źródło:

  • założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.;
  • uwagi Rządowego Centrum Legislacji do powyższych założeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31169 )
Array ( [docId] => 31169 )