Ma zwiększyć się krąg podmiotów udzielających informacji fiskusowi

Data: 11-07-2013 r.

Planowane jest powiększenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji organom podatkowym. Uzasadnieniem zmiany w założeniach projektodawcy jest prawo UE. Rządowe Centrum Legislacyjne zwraca jednak uwagę, że dyrektywa UE wymaga jedynie przekazywania informacji znajdujących się w posiadaniu organów podatkowych lub uzyskanych przez nie w wyniku postępowania administracyjnego.

Zdaniem RCL brak jest zatem podstaw do rozszerzenia katalogu podmiotów, od których organy podatkowe pozyskują dane w celu wymiany informacji z innymi państwami, na instytucje finansowe, wskazane w art. 182 Ordynacji podatkowej, oraz na państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne.

We wskazanym artykule wymienione są banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne i banki prowadzące działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a także domy maklerskie oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

RCL zwraca też uwagę, że proponowana zmiana stanowi nieproporcjonalne uprawnienie organów podatkowych naruszające prawa podatnika wynikające z zasady zaufania obywatela do państwa (art. art. 2 Konstytucji RP) oraz zakaz wkraczania w autonomię informacyjną jednostki w sposób zbędny z punktu widzenia standardów demokratycznego państwa prawa (art. 51 Konstytucji RP).


Źródło
:

  • założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.,
  • uwagi Rządowego Centrum Legislacji do powyższych założeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31165 )
Array ( [docId] => 31165 )