Grzywna za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – zmiany od 2015 r.

Autor: Bogdan Świąder
Data: 10-11-2014 r.

Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi wzrost wysokości grzywien za popełnione wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Na ewentualne kary narażeni są podatnicy, którzy nie wywiązują się z obowiązków podatkowych.  

Coroczny wzrost kwoty grzywien wynika z waloryzacji minimalnego wynagrodzenia, które jest podstawą wyliczenia. Ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia, które w 2015 r. będzie wynosiło 1.750 zł, odpowiednio wzrosną także kary za wykroczenia podatkowe.

Grzywna za wykroczenie skarbowe

Za wykroczenie Kodeks karny skarbowy przewiduje wyłącznie grzywnę, którą wymierza organ podatkowy (najczęściej urząd skarbowy) lub sąd. W takich przypadkach kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2015 roku będzie to od 175 zł do 35.000 zł.

Mandat karny

Podatnik może być także ukarany mandatem karnym, który wymierza tylko organ podatkowy za zgodą danej osoby. W takiej sytuacji grzywna jest określona w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2015 roku będzie to 3.500 zł.

Ponadto sąd może wymierzyć nakazem karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2015 roku – 17.500 zł.

Wykroczenie skarbowe a przestępstwo skarbowe

Istotną sprawą jest określenie granicy między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym, gdyż decyduje to o kompetencji rozstrzygania sprawy (sąd lub organ podatkowy).

Kodeks karny skarbowy określa, że wykroczeniem skarbowym jest czyn pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. W 2015 roku kwota ta będzie wynosiła 8.750 zł.

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36125 )
Array ( [docId] => 36125 )

Array ( [docId] => 36125 )