Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie grozi karą

Data: 14-05-2013 r.

Wprowadzenie sankcji karnej za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przewiduje projekt z 14 maja 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wśród licznych zmian w PIT i w CIT opublikowany przez Ministerstwo Finansów, projekt ustawy z 14 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza też zmianę w ustawie z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

Polega ona na dodaniu art. 80b, zgodnie z którym niewywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego stanowić będzie wykroczenie skarbowe, za które będzie grozić sankcja w postaci kary grzywny.

Obecnie organy podatkowe nie mają możliwości egzekwowania obowiązku składania sprawozdań finansowych przez podatników.

Przypomnijmy, że obowiązkiem, jaki wiąże się ze sprawozdaniem finansowym, jest jego przekazanie do urzędu skarbowego. Podatnicy mają na to 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek złożenia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Źródło: projekt z 14 maja 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31850 )
Array ( [docId] => 31850 )