Interpretacja podatkowa oznacza bezpieczeństwo rozliczeń

Data: 10-03-2015 r.

Podatnik nie ma obowiązku stosowania się do wyjaśnień fiskusa zawartych w interpretacji prawa podatkowego. Jednak gdy postąpi zgodnie z tymi wytycznymi, nie będzie ponosił negatywnych skutków.

Interpretację indywidualną wydaje minister finansów na wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie. Przyjmuje się, w dużej mierze za sprawą orzecznictwa sądowego, że podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest osoba, która wykaże związek przedstawionego stanu faktycznego z jej możliwą odpowiedzialnością podatkową.

 

O wydanie tego rodzaju interpretacji może się bowiem ubiegać każdy, dla którego określone we wniosku okoliczności mogą rodzić wskazane wcześniej konsekwencje podatkowe, w tym:

  • podatnicy,
  • osoby trzecie odpowiadające za podatkowe długi tych podmiotów,
  • płatnicy,
  • przyszli przedsiębiorcy.

Do złożenia wniosku można wykorzystać specjalnie przeznaczonego do tego celu formularza ORD-IN (dostępny ze strony internetowej Ministerstwa Finansów). W imieniu ministra interpretacje wydają dyrektorzy 5 wybranych izby skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu oraz Warszawie.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia we wniosku zaistniałego stanu faktycznego lub opisu zdarzenia przyszłego. Skuteczne złożenie wniosku wymaga również uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł. Pobiera się ją od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że jeśli w jednym wniosku jest ich kilka, opłata podlega odpowiedniemu zwielokrotnieniu.

Fiskus ma maksymalnie 3 miesiące na wydanie interpretacji organu podatkowego. Termin ten liczy się od dnia wpływu wniosku do organu podatkowego, z tym że nie wlicza się do niego m.in. okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od organu. Skutkiem niezachowania terminu przez organ jest tzw. milcząca interpretacja, czyli uznanie, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku jest poprawne w pełnym zakresie.

Jeśli podatnik nie jest zadowolony z otrzymanej interpretacji, może ją zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednak zanim to zrobi, musi wezwać fiskusa do usunięcia naruszenia prawa.

Łukasz Niewiadomski, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36709 )
Array ( [docId] => 36709 )