Kara za brak kasy fiskalnej

Data: 14-12-2012 r.

Nierejestrowanie obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej, jeżeli na podatniku ciąży taki obowiązek, stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny.

Obowiązek ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy rejestrującej mają podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej dotyczy m.in. podatników, u których kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

  • nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym limitu 40 000 zł,
  • nie przekroczyła limitu 20.000 zł w przypadku podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym.

Zwolnienie to dotyczy tylko tych podatników, którzy nie byli wcześniej zobowiązani do zainstalowania kasy rejestrującej.

Zwolnienia z instalacji kas fiskalnych obowiązują jeszcze do końca 2012 roku. W przyszłym, 2013 roku przepisy w tym zakresie mogą ulec zmianie.

Kara za nierejestrowanie obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej, waha się od minimalnej grzywny za wykroczenie skarbowe, czyli jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 150 zł) do 180 stawek dziennych, jeżeli czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo.

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 2 i art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) - ustawa o VAT,
  • § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930),
  • art. 62 § 4 i § 5 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.) - kks.

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31111 )
Array ( [docId] => 31111 )

Array ( [docId] => 31111 )