Ulga na zakup kasy fiskalnej

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Większość podatników powinna posiadać kasę fiskalną do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej. Wydatek na kasę jest znaczny, dlatego też po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skorzystanie z ulgi.

Dokonanie odliczenia jest możliwe pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania.

Podatnicy mogą odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem skorzystania z odliczenia jest:

  • zgłoszenie kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
  • rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązujących terminach,
  • stosowanie do ewidencjonowania obrotu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania,
  • dokonanie zapłaty całej należności za kasę rejestrującą (konieczne jest posiadanie dowodu zapłaty).

 

Podatnicy zwolnieni z VAT otrzymują zwrot tej kwoty na rachunek bankowy w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek taki powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej.

Do wniosku należy dołączyć: dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej; oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą; informacje o numerze rachunku bankowego podatnika, na który należy dokonać zwrotu.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31212 )
Array ( [docId] => 31212 )

Array ( [docId] => 31212 )