Klauzula unikania opodatkowania - dowiedz się jak się uchronić przed jej zastosowaniem

Data: 19-06-2017 r.

Organem prowadzącym postępowanie w sprawach zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania jest szef Krajowej Administracji Skarbowej. Klauzula to narzędzie, które pozwala oceniać działania podatników pod kątem tego, czy nie prowadzą one do unikania opodatkowania. Co będzie sprawdzać organ podatkowy?

Klauzula może być zastosowana w odniesieniu do czynności dokonywanych w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, jeśli zostanie uznana przez pion kontroli administracji skarbowej za agresywną optymalizację podatkową.Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązuje od 15 lipca 2016 r. i jest skierowana przeciwko podatnikom unikającym płacenia podatków.

Zabezpieczenie

 

Jedynym zabezpieczeniem przed ryzykiem zastosowania klauzuli unikania opodatkowania jest posiadanie tzw. opinii zabezpieczającej, której koszt wynosi 20.000 zł.

Podatnik nie może obecnie bazować na uzyskanej wcześniej interpretacji indywidualnej, ponieważ jej uzyskanie nie chroni przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania.

  • podatnik działa w celu osiągnięcia korzyści podatkowej,
  • działania podatnika są sprzeczne z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej,
  • sposób działania podatnika jest sztuczny.

Co z klauzulą?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie znajduje zastosowania do podatku od towarów i usług oraz do pozostałych opłat, czyli opłaty skarbowej oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Organ podatkowy, aby ocenić, czy działanie podatnika spełnia kryteria sztuczności, sprawdzi występowanie następujących przesłanek określonych w art. 119c § 2 Ordynacji podatkowej.

Takie działania to między innymi:

Organem prowadzącym postępowanie w sprawach zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który wszczyna postępowanie podatkowe i określa:

  • wysokość zobowiązania podatkowego,
  • wysokość straty podatkowej,
  • nadpłatę,
  • odpowiedzialność podatnika za podatek pobrany przez płatnika.

Jeśli podczas kontroli podatkowej zgromadzone dowody będą świadczyły, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności mającej na celu uniknięcie opodatkowania, to skutki podatkowe zostaną skalkulowane na podstawie takiego stanu rzeczy, jakie zaistniałyby, gdyby czynności nie dokonano.

Podatnik jest uprawniony do złożenia korekty deklaracji podatkowej w toku prowadzonego postępowania w sprawie i unikanie opodatkowania – zgodnie z art. 81b § 1a Ordynacji Podatkowej. Złożenie korekty deklaracji podatkowej zgodnie z wytycznymi organu podatkowego  kończy spór w zakresie prawidłowej podstawy oraz kwoty zobowiązania podatkowego.

Ze względu na zakres uprawnień oraz strukturę organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej – Ministerstwo Finansów, jako urząd administracji rządowej obsługujący finanse publiczne, jest właściwym do opublikowania ostrzeżeń z zakresu zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40468 )
Array ( [docId] => 40468 )

Array ( [docId] => 40468 )