Kontrola podatkowa będzie bardziej skuteczna

Data: 27-05-2013 r.

Projekt przewiduje kilka zmian, które mają jeszcze bardziej uszczelnić system poboru podatków. Zakaz ponownego wszczynania kontroli w sprawach rozstrzygniętych decyzją ostateczną nie będzie dotyczył sytuacji, gdy niezbędna jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty.

Szybsze rozpoczęcie kontroli

 

Możliwość wszczęcia kontroli przed upływem 7 dni od zawiadomienia będzie możliwa, ale tylko na wniosek kontrolowanego. Może on być złożony również w formie ustnej ze sporządzeniem odpowiedniej adnotacji.

Rozszerzenie katalogu przypadków niezawiadamiania o kontroli

Dotychczasowe przepisy określają przypadki tzw. kontrolo doraźnych, które mają być rozszerzone o kolejne przypadki kontroli w zakresie rejestracyjnym i technicznym, a także o przypadek konieczności weryfikacji ustaleń faktycznych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Chodzi tu w szczególności o kontrolę:

  • zachowania warunków związanych z zawieszeniem działalności gospodarczej,

  • zasadności dokonania zwrotu nadpłaty w związku ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty,

  • stanu zatrudnienia mającą na celu sprawdzenie prawidłowego wypełnianiem obowiązków płatnika oraz

  • faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot dokonujący zgłoszenia rejestracyjnego w transakcjach krajowych i zagranicznych lub zarejestrowanego w podatku VAT.

Jeśli nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli mogą mieć wpływ na także na wysokość innych podatków wówczas będzie można rozszerzyć zakres kontroli bez obowiązku zawiadamiania kontrolowanego.

Dłuższy termin na doręczenie upoważnienia przy kontroli „na legitymację”

Obecnie termin „trzech dni” powoduje, że przy wszczęciu kontroli w piątek, jedynym dniem kiedy można doręczyć upoważnienie jest poniedziałek. Dodatkowo tak krótki termin jest problematyczny biorąc pod uwagę dni ustawowo wolne od pracy. Dlatego projektodawcy proponują termin „trzech dni roboczych”.

Kontrola w siedzibie organu bez zgody kontrolowanego

Jeśli pomieszczenia na potrzeby kontroli będą zagrzybione, niedoświetlone, nieogrzewane zimą lub znajdujące się w ogólnodostępnym miejscu, wówczas nie jest wymagana zgoda kontrolowanego na prowadzenie kontroli w siedzibie organu podatkowego.

Czynności organu niewłaściwego miejscowo również skuteczne

Dla kontrolowanego nie powinno mieć znaczenia jaki organ przeprowadził kontrolę. Problem rozwiąże sporządzenie dodatkowego trzeciego egzemplarza protokołu z czynności kontrolnych, który będzie przekazywany organowi właściwemu miejscowo.

Lidia Pogodzińska, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31146 )
Array ( [docId] => 31146 )