Korekta CIT-8 nie zawsze jest możliwa

Autor: Mariusz Olech
Data: 21-03-2014 r.

Poprawienie deklaracji, w tym zeznania rocznego jest jednym z podstawowych uprawnień podatnika, ale nie zawsze będzie dopuszczalna. Korekta ulega zawieszeniu na czas postępowania lub kontroli podatkowej w zakresie nim objętym. Złożona w takich przypadkach nie wywołuje skutków prawnych.

Uprawnienie do korekty przysługuje po zakończeniu postępowania lub kontroli podatkowej. Jednak w przypadku zakończonego postępowania podatkowego podatnicy mogą złożyć deklarację korygującą (korektę zeznania) jedynie w zakresie nieobjętym decyzją wymiarową.

Prawa do skorygowania zeznania rocznego CIT-8 nie przekreśla samo otrzymanie przez podatnika zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, nawet jeśli będzie ona obejmować podatek i okres, których dotyczy ta korekta. W okresie pomiędzy otrzymaniem z urzędu skarbowego takiego zawiadomienia a rzeczywistym wszczęciem kontroli podatnikowi wolno samodzielnie wyeliminować błędy stwierdzone w złożonym zeznaniu, przez jego korektę. Urząd skarbowy nie może jej kwestionować, powołując się na fakt, że rozliczenia objęte tą korektą będą przez niego weryfikowane w ramach wspomnianej kontroli.

Zakazu korekty nie powoduje również przeprowadzanie tzw. czynności sprawdzających. Nie są one bowiem tożsame z kontrolą podatkową ani z postępowaniem podatkowym.

Na przeszkodzie złożeniu skutecznej korekty zeznania rocznego stanie natomiast czas. Jest ona bowiem możliwa tylko do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego to zeznanie dotyczy. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty tego podatku. Oznacza to, że osoby prawne, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, korektę zeznania CIT-8 za 2013 rok mogą złożyć do 31 grudnia 2019 r.

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34507 )
Array ( [docId] => 34507 )