Korekta z urzędu – większe uprawnienia fiskusa od 1 stycznia 2014 r.

Data: 05-06-2013 r.

W przypadku stwierdzenia, że złożona przez podatnika deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź jeśli wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy ma prawo do samodzielnej jej korekty. Zmiana wysokości zobowiązania, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty w jej wyniku, nie może jednak przekraczać 1.000 zł.

Planowana nowelizacja Ordynacji podatkowej ma znacznie poszerzyć uprawnienia organów podatkowych. Przede wszystkim zwiększona zostanie z 1.000 zł do 5.000 zł kwota w zakresie której fiskus może dokonać korekty „z urzędu”.

Obecnie zakres stosowania instytucji korekty deklaracji sporządzanej przez organ podatkowy nie obejmuje kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia w podatku VAT. Brak tego zapisu jest pewnym niedopatrzeniem ustawodawcy, dlatego art. 274 Ordynacji podatkowej ma o taki zapis się powiększyć.

Nowościom będzie również możliwość przesłania podatnikowi korekty deklaracji w formie elektronicznej jeśli deklaracja była składana również za pomocną środków komunikacji elektronicznej. Obowiązujące przepisy takiej możliwości nie przewidują.

Doprecyzowaniem będzie także nałożenie na organ podatkowy wydający korektę „z urzędu” obowiązku zamieszczenia na niej pouczenia o prawie wniesienia sprzeciwu wobec dokonanej czynności.

Tekst przygotowany na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31151 )
Array ( [docId] => 31151 )

Array ( [docId] => 31151 )