Limity podatkowe w 2016 roku

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 02-11-2015 r.

W 2016 roku małym podatkiem w VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2015 roku nie przekroczy 5.092.000 zł. Z kolei kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wyniesie przeliczeniu 212.000 zł. Sprawdź, jakie jeszcze limity podatkowe zmienią się po 31 grudnia 2015 r.

Mały podatnik w podatku dochodowym

W 2016 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2015 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to 5.092.000 zł.

W dniu 1 października 2015 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2437 (tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2015).

Mały podatnik w VAT

W 2016 roku po przeliczeniu na złote polskie będzie to 5.092.000 zł.

Małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

W 2016 roku po przeliczeniu na złote polskie będzie to kwota 191.000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w 2016 roku w przypadku przychodów:

  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,

  • wyłącznie z tytułu udziału w spółce - od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

- jeżeli przychody tych podatników w 2015 roku nie przekroczą równowartości w złotych 150.000 euro.

W przeliczeniu jest to 636.555 zł.

Kwartalnie ryczałt mogą płacić w 2016 roku podatnicy, którzy w 2015 roku osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, czyli 106.092,5 zł),
b) w formie spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro, czyli 106.092,5 zł.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

W 2016 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 212.000 zł.

Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37996 )
Array ( [docId] => 37996 )

Array ( [docId] => 37996 )