O zamiarze przeprowadzenia kontroli podatnik może się nie dowiedzieć

Data: 29-06-2013 r.

Proponowana w nowelizacji Ordynacji podatkowej rezygnacja z zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli w zakresie zasadności zwrotu nadpłaty narusza system zawiadomień, oraz daje iluzoryczne poczucie przyspieszenia rozstrzygnięcia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Gospodarki w uwagach na temat planowanych zmian.

W zakresie kontroli sprawdzającej stan zatrudnienia, w związku ze sprawdzeniem prawidłowości wywiązywania się z obowiązków płatnika minister podkreślił, że kompetencje do przeprowadzania kontroli dotyczącej zatrudnienia bez konieczności zawiadomienia przedsiębiorcy ma już Państwowa Inspekcja Pracy. Kompetencje tych dwóch organów nie powinny się na siebie nakładać, ponieważ może wpływać to negatywnie na warunki prowadzonej działalności bez wyraźnego uzasadnienia.

Wskazane byłoby w tej sytuacji zastosowanie rozwiązania opartego na współpracy organów podatkowych i Państwowej Inspekcji Pracy, polegającej na sprawnej wymianie informacji. Odnośnie do kontroli dotyczącej sprawdzenia prowadzenia działalności przez podmioty zarejestrowane do celów VAT sprawdzenie, czy działalność podatnika jest faktycznie prowadzona, powinno być wykonywane w ramach czynności sprawdzających, a nie kontroli.

 

Tekst na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r. oraz uwag ministra gospodarki do tego projektu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31162 )
Array ( [docId] => 31162 )