Od 6 czerwca niższe odsetki od zaległości w podatkach

Data: 05-06-2013 r.

Za zwłokę w zapłacie podatku, zgodnie z Ordynacją podatkową, trzeba zapłacić urzędowi skarbowemu odsetki. Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu, które odbyło się 4 i 5 czerwca 2013 r. podjęła kolejną decyzję o obniżce stóp procentowych NBP o 0,25 pkt. procentowych.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. procentowych do poziomu:

  • stopa referencyjna 2,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 3,00% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 6 czerwca 2013 r.

Zgodnie z Ordynacją podatkową odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

W związku z decyzją RPP tym od czwartku zmieniają się stawki:

  • odsetek od zaległości podatkowych, które wyniosą 10,5 % (suma 200% stopy lombardowej i 2%),
  • obniżonych odsetek od zaległości podatkowych, które wyniosą 7,88% (75% stawki odsetek).

Od listopada 2012 r. stopy NBP spadły o 200 punktów bazowych, co – jak podkreślano podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP – sprzyja polskiej gospodarce.

Niewykluczone, że w lipcu stopy będą dalej obniżane, ponieważ na przyszłym posiedzeniu Rada będzie znała już wyniki drugiej w tym roku projekcji inflacji i PKB. Jak wyjaśniono w komunikacie po posiedzeniu Rady rozpoczęty w listopadzie 2012 roku cykl obniżek stóp procentowych sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie.


Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31150 )
Array ( [docId] => 31150 )