Pełnomocnictwo ogólne składamy na nowych drukach

Data: 05-08-2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. mocodawcy mogą udzielać pełnomocnictw ogólnych w sprawach podatkowych. Dzięki takiej jednorazowej czynności mogą być reprezentowani przed dowolnym organem podatkowym bądź organem kontroli skarbowej w prowadzonych wobec niech postępowaniach.

Zmiany korzystne nie tylko dla podatników

 

Wprowadzone pełnomocnictwo ogólne jest najszerszym rodzajem pełnomocnictwa, jednym z trzech podstawowych (obok pełnomocnictw szczególnego oraz do doręczeń) przewidzianych przez nowelizację Ordynacji podatkowej z 10 września 2015 r.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia umocowaną na jego podstawie osobę do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Zmiana ta jest bardzo korzystna dla podatników, a także ich reprezentantów (w tym profesjonalnych pełnomocników, np. doradców podatkowych, radców prawnych czy pracowników biur rachunkowych). W świetle bowiem dotychczasowych przepisów i opartej na nich praktyki fiskusa, aby pełnomocnik stał się uczestnikiem postępowania prowadzonego przez organ, każdorazowo należało dołączyć do konkretnych akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Natomiast złożenie jednego takiego dokumentu np. w urzędzie skarbowym do akt podatnika nie wywoływało skutków prawnych w innych prowadzonych względem danego podmiotu postępowaniach, nawet jeśli toczyły się przed tym samym organem.

Zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego, dokonuje się na oficjalnych, przeznaczonych do tego formularzach, których urzędowe wzory zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów. Są to formularze o symbolach:

Pełnomocnictwo ogólne (a także zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu bądź wypowiedzeniu) zgłasza się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Forma pisemna została dopuszczona jedynie wyjątkowo, w razie wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających dokonanie takiego zgłoszenia drogą internetową

Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego, jak również o wszelkich zmianach w tym zakresie będą trafiać do prowadzonego przez resort finansów tzw. Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Przepisy przewidują, że ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywierają skutek od dnia wpływu do CRPO(art. 138i § 1 Ordynacji podatkowej). Dane w tym zakresie można zgłaszać do ww. rejestru bezpośrednio lub za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z wykorzystaniem interfejsu prowadzonego przez resort finansów portalu podatkowego.

Więcej na ten temat przeczytasz w nowym miesięczniku „Dokumentacja księgowa w praktyce” >>

Mariusz Olech, specjalista ds. podatkowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39321 )
Array ( [docId] => 39321 )