Składając PIT-28 po terminie warto dołączyć czynny żal 

Data: 14-01-2014 r.

Do 31 stycznia podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają czas na złożenie zeznania rocznego. Nawet za jednodniowe spóźnienie ze złożeniem PIT-28 grozi odpowiedzialność karno- skarbowa. Negatywne konsekwencje można ograniczyć składając czynny żal.  

Zeznanie roczne PIT-28 za 2013 r powinno być złożone w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika do piątku 31 stycznia 2014 r. Obowiązek ten spoczywa na osobach fizycznych objętych zryczałtowanym podatkiem, zarówno prowadzących działalność gospodarczą, jak i osiągających przychody z innych tytułów, np. z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach wspomnianej wcześniej działalności.

Sankcje za nieterminowe złożenie zeznania

Jeśli podatnik nie złoży zeznania PIT-28 w ustawowym terminie, to brak jest możliwości jego przywrócenia. Nie będzie zatem skuteczny wniosek tej osoby o tego rodzaju przywrócenie, nawet jeśli podatnik uprawdopodobni, że naruszenie tego terminu nastąpiło bez jego winy.

Podatnik, który nie dotrzymał terminu do złożenia zeznania, aby uchylić się od odpowiedzialności albo ją zminimalizować, powinien skupić się na przepisach Kodeksu karnego skarbowego. Nawet za jednodniowe spóźnienie ze złożeniem PIT-28 grozi odpowiedzialność karna.

Niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym karą grzywny, którą wymierza się w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Najczęściej tego rodzaju sprawy są rozpatrywane w postępowaniu mandatowym i kończą się wystawieniem mandatu karnego.

Można wyrazić czynny żal

Sankcje grożące za opóźnienie w złożeniu zeznania są niższe niż kary przewidziane za całkowity brak jego przekazania. Szybkość reakcji podatnika na stwierdzenie faktu niewywiązania się z obowiązków podatkowych ma znaczenie pod kątem skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu. Dzięki niej można uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej z tytułu wspomnianych uchybień, ale muszą zostać spełnione określone warunki. Sprawca powinien nie tylko złożyć do urzędu skarbowego zaległe zeznanie, ale również pismo, z którego będzie wynikać przyznanie się wspomnianej osoby do popełnienia czynu zabronionego. Aby czynny żal był skuteczny, trzeba zapłacić należny podatek, jeśli wynikał z zeznania, wraz z odsetkami za zwłokę.

Mariusz Olech
, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33537 )
Array ( [docId] => 33537 )

Array ( [docId] => 33537 )