Straty z lat ubiegłych nie można odliczyć jednorazowo

Data: 26-04-2013 r.

Podatnik może w zeznaniu rocznym odliczyć straty z lat poprzednich. Ustawodawca przewidział jednak szczegółowe zasady takiego odliczenia. Między innymi nie można dokonać go jednorazowo.

Ze stratą ze źródła przychodów mamy do czynienia w sytuacji, gdy suma kosztów przewyższa sumę przychodów za dany rok podatkowy. Strata ze źródła przychodów, poniesiona w roku podatkowym, obniża dochód:

 
  • uzyskany ze źródła przychodów, które tę stratę przyniosło ( stratę z działalności gospodarczej można rozliczyć wyłącznie z dochodem z tej działalności),
  • w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych; przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Ustalając kwotę straty, jaką można rozliczyć z dochodami za 2012 r., należy wziąć pod uwagę, że zastrzeżenie, iż odliczyć można 50% kwoty straty, dotyczy straty za dany rok podatkowy. W praktyce oznacza to, że jeżeli dochód za 2012 r. jest odpowiednio wysoki, to mogą go obniżyć o 50% strat z roku 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. Nie ma bowiem zakazu kumulowania strat z kilku lat podatkowych.

Przykład:

Odliczenie straty przy opodatkowaniu wg skali

Za lata 2009-2011 podatnik poniósł straty w wysokości odpowiednio: 25.000 zł, 11.000 zł, 13.000 zł, Z kolei za 2012 r. uzyskał dochód w kwocie 52.000 zł.

Składając zeznanie w pozycji 135 formularza PIT 36 podatnik wpisał 49.000zł czyli całość strat. Z racji, ze może obniżyć w danym roku dochód tylko o kwotę 50% straty z poprzednich lat ( każdy rok rozpatrywany odrębnie) podatnik musi złożyć korektę zeznania.

W zeznaniu korygującym podatnik wykaże, że odlicza od dochodu za 2012 r.

  • stratę za 2009 r. w kwocie 12.500 zł,
  • stratę za 2010 r. - 5.500 zł i
  • stratę za 2011 r. – 6.500 zł
  • razem 24.500 zł.

Do rozliczenia w następnych latach podatkowych pozostanie zatem po 50% straty z każdego z tych lat. Przy czym rok 2014 będzie ostatnim, w którym będzie można rozliczyć stratę za rok 2009.

Odliczenie straty przy opodatkowaniu liniowym

Pani Magda w 2011 r. prowadziła działalność opodatkowaną 19% podatkiem liniowym. Działalność zakończyła ze stratą. Na 2012 r., jako formę opodatkowania wybrała opodatkowanie wg skali. W zeznaniu, PIT-36 za 2012 r. od przychodów opodatkowanych miała prawo odliczyć 50% straty z 2011 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31136 )
Array ( [docId] => 31136 )

Array ( [docId] => 31136 )