Zmiany w Ordynacji podatkowej - łatwiejszy dostęp do danych bankowych

Data: 24-12-2013 r.

Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany w Ordynacji podatkowej, dzięki którym urzędy skarbowe będą miały szerszy dostęp do danych bankowych podatników. Zmiany będą dotyczyły także wydawania interpretacji podatkowych.  

Wśród wielu zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w Ordynacji podatkowej, niektóre mają za zadanie usprawnienie kontaktów urzędów skarbowych z podatnikami.

Najważniejsze zmiany planowane w Ordynacji podatkowej:

  • Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pełnomocnik musi założyć pełnomocnictwo oddzielnie do każdej sprawy. Po zmianach będzie możliwe pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Będzie je można złożyć elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej.

  • Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej.

Wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w której podatnicy, którzy prowadzą dokumentację elektronicznie, będą przekazywać dane na żądanie organu podatkowego w ramach trwającej procedury. Pozwoli to na szybszą analizę danych i skróci czas kontroli.

  • Unowocześnienie doręczania pism urzędu.

Podatnik będzie mógł wskazać adres do korespondencji inny niż adres zamieszkania.

  • Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Pozwoli to na zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, zwykle zawierających elementy zagraniczne, wykorzystywanych przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku.

  • Rozszerzenie dostępu urzędów skarbowych do danych bankowych.

Urzędy skarbowe będą miały dostęp do danych posiadanych przez banki, w szczególności chodzi o identyfikację tytułów operacji finansowych oraz nadawców i odbiorców wpłat. Z wyjaśnień resortu finansów wynika, że ułatwi to zwalczanie szarej strefy, szczególnie w handlu internetowym i ukrywania dochodów. Resort zapewnia, że informacje bankowe będą udostępniane urzędom skarbowym tylko w toku postępowania podatkowego i po wyczerpaniu możliwości uzyskania tych danych bezpośrednio od podatnika.

  • Elastyczność właściwości miejscowej urzędu.

Błędnie ustalona właściwość miejscowa nie będzie skutkowała uchyleniem decyzji. Projekt zmian proponuje wprowadzenie nowego rozwiązania umożliwiającego wyznaczenie jednego „wiodącego" urzędu w sprawach powiązanych podmiotów objętych właściwością miejscową różnych urzędów.

  • Usprawnienie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

Interpretacje będą wydawane tylko do zdarzeń przyszłych, a zamiast powielania interpretacji indywidualnych po wydaniu interpretacji ogólnej, proponuje się tylko potwierdzanie stosowania w przedstawionej sprawie interpretacji ogólnej.

  • Możliwość zapłaty podatku w imieniu podatnika.

Inna osoba będzie mogła w imieniu podatnika zapłacić podatek do wysokości 1.000 zł. Z kolei małżonek lub inny członek rodziny podatnika będzie mógł zapłacić podatek bez limitu kwotowego.

Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33534 )
Array ( [docId] => 33534 )

Array ( [docId] => 33534 )