0% VAT od WDT – nowe zasady od 1 kwietnia

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 25-03-2013 r.

Już niebawem wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany mają na celu głownie dostosowanie przepisów krajowych do prawa UE. Na uwagę zasługują m.in. zmiany dotyczące WDT.

Począwszy od 1 kwietnia 2013 r. łatwiej będzie zastosować do transakcji WDT 0% stawkę VAT. Podatnik nie będzie już musiał podawać na fakturze dokumentującej tą transakcję swojego i kontrahenta numeru VAT-UE.

W konsekwencji aby prawidłowo zastosować 0% stawkę VAT dla WDT – konieczne będzie zarejestrowanie sprzedawcy w charakterze podatnika VAT-UE najpóźniej do dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której została wykazana ta WDT.

Nowelizacja uchyliła także konieczność przedstawienia kopii faktury, jako dokumentu potwierdzającego dostarczenie towarów do nabywcy w innym kraju UE.

 

Przepisy przed zmianą

Przepisy po zmianie

Ø art. 42 ust. 1

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

3)

brak

ust. 3.

Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

2)

kopia faktury,

Ø art. 42 ust. 1

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;

3)

podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

ust. 3

Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

2)

brak

Podstawa prawna:

  • art. 42 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
  • art. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 35)

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:


Tagi: wdt, vat 0%

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31337 )
Array ( [docId] => 31337 )