10 istotnych zmian, jakie przynosi nowelizacja VAT 2013

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 05-11-2012 r.

Podatek VAT będzie wymagalny w rozliczeniu tego okresu, w którym podatnik dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę – to jedna z ważniejszych zmian VAT, jakie wejdą w życie w 2013 r. Co jeszcze ulegnie zmianie?

Dnia 16 października rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Finansów. Jednym z najważniejszych rozwiązań, jest przyjęcie generalnej zasady, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Zmianie ulegnie także przepis dotyczący powstawania obowiązku podatkowego na skutek otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Obowiązek podatkowy powstanie wówczas w momencie ich otrzymania w odniesieniu do kwoty otrzymanej zapłaty.

Będą wyjątki od zasady memoriałowej

Lista wyjątków od ogólnej zasady memoriałowej można podzielić na dwie grupy czynności:

 • dla których obowiązek podatkowy powstaje z upływem miesiąca, w którym podatnik otrzyma całość lub część zapłaty (metoda kasowa),
 • dla których obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury.

Nowe zasady rozliczania WDT o charakterze ciągłym

Jeśli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów będzie wykonywana w sposób ciągły, dłuższy niż miesiąc, uważana będzie za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy.

Ustalanie podstawy opodatkowania po nowemu

Zgodnie z nowelizacją podstawą opodatkowania powinno być wszystko, co stanowi zapłatę, którą dostawca towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży. Zapłatę mogą stanowić także:

 • otrzymane dotacje,
 • subwencje,
 • inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawa opodatkowania nie obejmuje oczywiście samego podatku od towarów i usług.

 

Prawo do skorygowania rozliczeń gdy bark potwierdzenia

Projekt zmian w ustawie o VAT wprowadza możliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania, w przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Będzie łatwiej stosować 0% stawkę VAT w WDT

Omawiany projekt przewiduje również uelastycznienie zasad stosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Korzystne zmiany w fakturowaniu dopiero od 1 lipca 2013 r.

Niewątpliwie korzystnymi zmianami w zakresie fakturowania są:

 • przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy,
 • zlikwidowanie obowiązku wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż produktu bądź usługi zwolnionych z VAT,
 • wystawianie faktur przez wszystkich podatników – również tych, którzy dotychczas wystawiali rachunki.

Jakie inne zmiany VAT przygotował resort finansów

Nowe regulacje w VAT w 2013 r. dotyczą również:

 • uproszczone pobieranie VAT przy budowie dróg transgranicznych,
 • stawka VAT 23% na wyroby sztuki ludowej, usługi pocztowe niepowszechne i kawę z mlekiem,
 • legalna definicja terenów budowlanych,
 • łatwiejsze ustanowienie przedstawiciela podatkowego.

  Źródło: BIP Rządowe Centrum Legislacji, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31269 )
Array ( [docId] => 31269 )

Array ( [docId] => 31269 )