Czy ubytki podlegają opodatkowaniu

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

W działalności gospodarczej mogą powstać i powstają straty w towarach handlowych oraz materiałach związane z działalnością przedsiębiorstwa. Straty te określa się mianem ubytków. Z uwagi na szeroki zakres ustawy o VAT powstaje pytanie czy w przypadku gdy w firmie stwierdzone zostaną ubytki należy je opodatkować.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • eksport towarów,
  • import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz inne czynności wymienione w art. 7.

Natomiast termin "świadczenie usług" został określony w art. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ubytków nie należy zakwalifikować ani jako dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i 8 ustawy o VAT. W konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem nie powstaje obowiązek naliczenia podatku należnego od wartości stwierdzonych ubytków i fakt ten nie może być dokumentowany fakturą VAT.

Takie stanowisko wyraził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku, w piśmie z 25 maja 2005 r., nr PV-BP/443-5/O/05, w którym możemy przeczytać:

„(…)niedobory niezawinione nie stanowią dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Wobec powyższego ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie nakładają obowiązku ewidencjonowania ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych dokumentów i ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31189 )
Array ( [docId] => 31189 )