Ewidencja w przypadku VAT marża

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-06-2012 r.

Na podatnikach stosujących opodatkowanie podatkiem VAT przy zastosowaniu szczególnej procedury marży nałożone zostały dodatkowe obowiązki. Jednym z nich prowadzenia ewidencji. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji może narazić na sankcje karno skarbowe.

Według art. 120 ust. 15 ustawy o VAT, jeżeli podatnik oprócz zasad VAT marża stosuje również ogólne zasady opodatkowania VAT, jest zobowiązany:

  • prowadzić ewidencję sprzedaży z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania,
  • w odniesieniu do dostawy opodatkowanej VAT marża ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży.

Jak widać ustawodawca zobowiązał podatnika do prowadzenia szczegółowej ewidencji niezbędnej do prawidłowego określenia podstawy opodatkowania. Oznacza to w praktyce obowiązek prowadzenia dwóch ewidencji, przy czym ewidencja obrotu opodatkowanego na zasadach marży musi zawierać następujące dane:

  • wartość nabycia towaru rozliczanego marżą,
  • numer i dane dokumentu określającego cenę nabycia,
  • wartość sprzedawanego towaru,
  • datę sprzedaży,
  • dane nabywcy,
  • wartość marży brutto,
  • wartość marży netto,
  • kwotę VAT.

Taki sposób ewidencjonowania wynika z faktu, że przy sprzedaży towarów używanych podstawą opodatkowania VAT jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku (art. 120 ust. 4 ustawy).

Ustalona kwota marży jest kwotą brutto. Należny VAT oblicza się stosując metodę w stu. Sprzedaż towarów używanych jest dokumentowana fakturą VAT marża, na której nie wykazuje się kwoty VAT. Również na kasie rejestrującej ewidencjonowana jest cała kwota, należny podatek jest obliczany dopiero w ewidencji. Dlatego ewidencja musi być prowadzona w taki sposób, aby pozwolić i ułatwić prawidłowe rozliczenie.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31202 )
Array ( [docId] => 31202 )