Faktura VAT Marża - zasady wystawiania

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-06-2012 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest wystawianie faktur. W przypadku stosowania procedury VAT marża przedstawionej procedury elementy faktury nieco różną się od „zwykłej faktury”. Wystawienie faktury w sposób prawidłowy jest niezwykle istotne bowiem nieprawidłowe jej wystawienie może narazić na konsekwencje karno skarbowe.

Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur, dane które powinny zawierać faktury oraz sposób i okres ich przechowywania zawiera rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT. Zgodnie z nim faktury dokumentujące czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, winny zawierać wyrazy VAT-marża oraz następujące elementy:

  • jako „faktura VAT marża” (tzn. w tytule faktury zamiast oznaczenia faktura VAT może znaleźć się oznaczenie „faktura VAT marża”) lub
  • przez odesłanie do przepisów:

– art. 119 ustawy o VAT lub art. 306 Dyrektywy (w przypadku usług turystyki) lub

– art. 120 ustawy o VAT lub art. 313 Dyrektywy (w przypadku szczególnej procedury opodatkowania dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków).

Status faktury VAT marża ma zarówno faktura z oznaczeniem faktura VAT marża, jak i faktura VAT zawierająca odesłanie do ww. przepisów.

Faktura VAT marża powinna zawierać następujące dane:

 

  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
  • numer kolejny faktury (analogicznie jak w przypadku „zwykłych” faktur nie ma obecnie obowiązku oznaczania egzemplarzy faktur VAT marża wyrazami ORYGINAŁ oraz KOPIA),
  • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Ponadto, stosownie do § 5 ust. 9 rozporządzenia o fakturach, w przypadkach gdy usługa turystyki w całości lub w części jest świadczona poza Wspólnotą, a nabywcą jest podatnik, w wystawionej fakturze oprócz kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wykazuje się odrębnie tę część kwoty należności, do której ma zastosowanie stawka 0 proc.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31201 )
Array ( [docId] => 31201 )