Faktury za paliwo od których nie przysługuje prawo do odliczenia

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Podatnicy w prowadzonej działalności niezwykle często wykorzystują samochody od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Powstaje wówczas pytanie czy do kosztów należy zaliczyć faktury w kwocie brutto czy netto?

Przepisy ustawy o VAT bardzo ogólnie określają zasady prowadzenia ewidencji przez podatników tego podatku. Z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że ewidencja ta powinna zawierać: kwoty określone w art. 90 ustawy (kwoty podatku naliczonego, od którego przysługuje prawo do odliczenia VAT), dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Uznać więc należy, że wydatki udokumentowane fakturami, dokumentującymi nabycie towarów i usług związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku, nieopodatkowanymi oraz od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego nie należy ujmować w ewidencji.

Taki zakup w żaden sposób nie wpływa na treść sporządzanych przez podatnika deklaracji VAT-7/VAT-7K, jak również nie wpływa na wymienione powyżej dane wymagane w ewidencji VAT.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie nr IBPP4/443-974/1/JP, z 23 lipca 2007 r., w którym czytamy:

"(...) Brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określa wprost, iż w ewidencji ujawniane są kwoty podatku naliczonego, ale wyłącznie te, które podlegają odliczeniu. Nie ma więc potrzeby ujawniania w ewidencji wszystkich kwot podatku naliczonego. Zawarciu w deklaracji podlegają bowiem tylko te kwoty, które mogą obniżać podatek należny.

Należy jednakże zauważyć, że ujęcie kwot podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu w ewidencji nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy negatywnych konsekwencji w postaci zarzutu, iż ewidencja jest prowadzona w sposób nierzetelny. Zatem gdyby Wnioskodawca zdecydował o ujawnianiu w ewidencji również kwot podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu to istotnym jest by ich ujęcie w ewidencji nie powodowało nierzetelność deklaracji (tj. zaniżenie zobowiązania podatkowego albo zawyżenie kwoty nadwyżki do zwrotu lub do przeniesienia).

Jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31218 )
Array ( [docId] => 31218 )

Array ( [docId] => 31218 )