Komornicy będą opodatkowani VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Rafał Kuciński
Data: 24-06-2015 r.

Tylko do końca września komornicy są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku z tytułu wykonywanych przez nich odpłatnych czynności. Minister finansów zmienił interpretację ogólną z 30 lipca 2004 r. dotyczącą rozliczania VAT przez komorników.

Minister finansów doszedł do wniosku, że komornik wykonując czynności egzekucyjne prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT i działa w charakterze podatnika VAT.

Potwierdzając swoje stanowisko resort finansów  wskazał m.in.: na postanowienie NSA z 21 lutego 2013 r. (I  FSK 221/12) stanowiące wniosek do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, które nie zostało zakwestionowane przez Trybunał w wyroku z 26 marca 2015 r. (C-499/13).

Resort finansów uznał, że wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające VAT świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie wskazane w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a  zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Minister finansów mając na uwadze zaprezentowane w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. stanowisko, zgodnie z którym komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników podatku od towarów i usług oraz wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadę zaufania obywateli do państwa (określaną również jako zasada lojalności państwa wobec obywatela), postanowił zwolnić komorników z obowiązku zapłaty VAT z tytułu wykonywanych przez nich czynności za wynagrodzeniem do końca  września 2015 roku. Minister finansów wziął także pod uwagę treść art.14m § pkt 2 ustawy Ordynacji podatkowej przewidującego  zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku przez okres w nim wskazany, znajdującego zastosowanie do komorników.

Źródło:

Interpretacja ogólna ministra finansów z 9 czerwca 2015 r., nr  PP10-812-802/04/MR/1556PP

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Tagi: komornik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37406 )
Array ( [docId] => 37406 )

Array ( [docId] => 37406 )