Konsekwencje niewydania paragonu

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Każda dostawa towaru lub usługi, realizowana na rzecz ww. odbiorcy, musi zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jej za pomocą kasy. Jednak nie tylko samo zarejestrowanie jest obowiązkiem sprzedawcy, dodatkowo paragon powinien zostać wydany.

 

W przypadku braku ewidencji z użyciem kasy podatnik nie może dokonywać sprzedaży. Przepisy wykonawcze przewidują zwolnienia czasowe dla niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dokumentem z kasy rejestrującej, stwierdzającym dokonanie sprzedaży, jest paragon fiskalny, drukowany przez kasę rejestrującą po zaewidencjonowaniu sprzedaży.

W ramach ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej kolejnym obowiązkiem podatnika VAT jest wydawanie paragonu fiskalnego kupującemu dokumentującego fakt dokonania sprzedaży.

Przez niewydanie dokumentu należy rozumieć z kolei taką sytuację, która polega na nieoddaniu, nieprzekazaniu wydrukowanego w kasie paragonu do dyspozycji nabywcy danego świadczenia. Trzeba pamiętać, że nabywca nie jest zobligowany do zatrzymania paragonu, lecz sprzedawca ma obowiązek udostępnić go nabywcy.

Nie wydając paragonu sprzedawca naraża się na sankcje karno skarbowe. Zgodnie bowiem z uregulowaniami kodeksu karnego skarbowego w przypadku niewydania paragonu sprawca jest narażony na karę grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych lub w przypadku mniejszej wagi grzywnę określoną jak dla wykroczenia skarbowego.

Zgodnie bowiem z art. 62 § 4 kodeksu karno-skarbowego karze podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

 

 

Organy podatkowe podchodzą do wskazanego problemu niezwykle restrykcyjnie, tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPP1/443-1386/08/AZ, z 22 sierpnia 2008 roku, gdzie czytamy:

„(…) Niewydanie paragonu przez zobowiązanego oznacza więc naruszenie § 4 art. 62. Jego sprawcą jest osoba dokonująca sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i niewydająca mimo to paragonu fiskalnego.

Z powyższego wynika, iż obowiązek wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy, istnieje w przypadku dokonania każdej sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zatem to sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby przekazać do dyspozycji nabywcy wydrukowany z kasy rejestrującej dokument potwierdzający sprzedaż (…)”.

 

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31192 )
Array ( [docId] => 31192 )