Korekta deklaracji VAT-7

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 30-03-2012 r.

Podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji. Jednak zdarza się, iż w przesłanych do urzędu skarbowego deklaracjach pojawiają się błędy. W takiej sytuacji należy dokonać korekty deklaracji VAT.

Korekty deklaracji VAT dokonywane są przede wszystkim w przypadku popełnienia błędów w tych deklaracjach. Błędy te mogą być efektem pomyłek przy sporządzaniu takich deklaracji lub pomyłek w wystawionych przez nich fakturach (w niektórych przypadkach faktury korygujące rozliczane są przez wystawców nie na bieżąco, lecz poprzez korektę deklaracji, w której ujęta została faktura będąca przedmiotem korekty).

Dokonanie korekty deklaracji VAT-7 odbywa się poprzez ponowne złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji o prawidłowej treści. Obok zmian w pozycjach będących przedmiotem korekty (a więc w pozycjach, których poprawienie stanowiło przyczynę korekty) należy jako cel złożenia formularza wskazać korektę deklaracji.

Pamiętać należy, iż korekty deklaracji VAT należy dokonywać na formularzach obowiązujących w dniu składania korekty.

Do korekty deklaracji powinno być dołączone pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Przepisy nie określają szczegółowości tego uzasadnienia. Przyjąć należy, że musi ono zawierać przynajmniej najważniejsze powody konieczności złożenia korekty.

Jednocześnie, jak wskazują organy podatkowe, gdy podatnik koryguje deklaracje za kilka miesięcy - z tej samej przyczyny, może dołączyć jedno pisemne wyjaśnienie do wszystkich deklaracji. Takie stanowisko możemy odnaleźć w piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, nr PPII-4433-34/05, z 19 maja 2005 r., gdzie czytamy: "(...) W przypadku gdy podatnik koryguje deklaracje za kilka miesięcy - z tej samej przyczyny, może dołączyć jedno pisemne wyjaśnienie do wszystkich deklaracji. Na podstawie ww. cytowanych przepisów, podatnik składając deklarację korygującą, w której wykazuje podatek należny, ma obowiązek wpłacić podatek wraz z odsetkami na rachunek Urzędu. Do skorygowanych deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyny korekt (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31178 )
Array ( [docId] => 31178 )

Array ( [docId] => 31178 )