Korekta deklaracji

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

W przypadku zakupów inwestycyjnych czy też przy rozpoczęciu działalności gospodarczej powstaje zazwyczaj nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji podmioty często występują o zwrot podatku. Problem pojawia się gdy deklaracja w której wnioskowano o zwrot podatku należy skorygować.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Skorygowanie deklaracji polega na złożeniu deklaracji tego samego rodzaju co deklaracja korygowana, ale o innej treści, przez ten sam podmiot, który złożył deklarację pierwotną.

Skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, że złożona przez niego deklaracja korygująca zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiające jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Oznacza to, że bieg terminu na dokonanie zwrotu podatku liczony jest ponownie od dnia złożenia korekty. W innym bowiem przypadku organ podatkowy nie miałby czasu na zapoznanie się z dokumentami i podjęciem decyzji, czy zwrot jest zasadny.

W przypadku złożenia korekty wydłuża się termin zwrotu podatku VAT. Składając nową deklaracje, tj. korektę deklaracji VAT-7, pierwotna deklaracja zostaje pozbawiona mocy prawnej. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Deklaracja korygująca zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiając jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Oznacza to, że bieg terminu na dokonanie zwrotu podatku liczony jest ponownie od dnia złożenia korekty. W innym bowiem przypadku organ podatkowy nie miałby czasu na zapoznanie się z dokumentami i podjęciem decyzji, czy zwrot jest zasadny.

Dlatego też termin zwrotu należy liczyć od dnia złożenia rozliczenia przez deklaracji korygującej. Nowa deklaracja jest nowym rozliczeniem danego okresu i od daty jej złożenia można dopiero na nowo liczyć termin zwrotu.

Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, tytułem przykładu można przytoczyć pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z 8 maja 2007 r., nr 1401/PH-I/4407/14-125/06/AŁ, w którym możemy przeczytać:

„(…) Zauważyć bowiem należy, iż przyjęcie przez ustawodawcę określonego terminu na dokonanie zwrotu wiąże się z faktem złożenia przez podatnika rozliczenia oraz koniecznością sprawdzenia przez organ podatkowy, czy rozliczenie to jest prawidłowe. Podkreślenia wymaga, iż ustawodawca wprost określił w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, że termin zwrotu liczony jest od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Nowa deklaracja jest zatem nowym rozliczeniem danego okresu i od daty jej złożenia można dopiero na nowo liczyć termin zwrotu.

(…) Jednocześnie należy dodać, iż gdyby przyjąć pierwotny termin jako właściwy dla dokonania zwrotu moglibyśmy mieć do czynienie z sytuacją, w której podatnik składa korektę deklaracji, np. w dniu poprzedzającym termin zwrotu. W takim przypadku organ podatkowy praktycznie pozbawiony zostałby możliwości sprawdzenia przed dokonaniem zwrotu prawidłowości nowej (korygującej) deklaracji (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31187 )
Array ( [docId] => 31187 )