Korekta podstawy opodatkowania nie tylko na podstawie paragonu

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 21-05-2013 r.

Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podatnika obowiązku posiadania oryginału paragonu fiskalnego w celu skorygowania podstawy opodatkowania w związku z uznaną reklamacją. Dokument dokonania sprzedaży powinien jednak zostać dołączony do ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji.

Z przepisów ustawy o VAT nie wynika wprost, w jaki sposób należy dokumentować zwroty i reklamacje. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się m. in. o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych, uznanych reklamacji. Z przepisu tego wynika jedynie, że o wartość reklamacji można skorygować podstawę opodatkowania wtedy, gdy jest ona prawnie dopuszczalna i udokumentowana. Natomiast sposób udokumentowania reklamacji nie został określony w przepisach.

Na podstawie powołanego przepisu, organy podatkowe wydały szereg interpretacji indywidualnych, z których wynika, że korekta podstawy opodatkowania w związku z uznaną reklamacją, może być dokonana również wtedy, gdy podatnik nie posiada oryginału paragonu fiskalnego. Jako przykład powołać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-799/11-2/EN.

Niemniej, należy zwrócić uwagę na obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Nakładają one na podatników obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji uznanych reklamacji i zwrotów towarów. Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia, ewidencja taka powinna zawierać dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. W kontekście powołanej regulacji powstaje wątpliwość, co należy traktować jako „dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży”, tj. czy może nim być wyłącznie paragon fiskalny, czy w razie jego zagubienia można posłużyć się innymi dowodami. Niestety, na razie brak jest oficjalnych wyjaśnień Ministra Finansów w tym zakresie, należałoby więc według mnie przyjąć, że dokumentem takim może być paragon fiskalny względnie umowa.

A zatem, na gruncie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r., skorygowanie sprzedaży w związku z uznaniem reklamacji, bez posiadania dokumentu dokonania sprzedaży, będzie się niestety wiązać z ryzykiem podatkowym. Co prawda, przepisy ustawy o VAT nie wymagają od podatnika posiadania oryginału paragonu fiskalnego w celu obniżenia podstawy opodatkowania, jednak nowe regulacje dotyczące zasad ewidencjonowania na kasie fiskalnej, ustanawiają wymóg prowadzenia odrębnej ewidencji reklamacji, która powinna zawierać m.in. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży.

Magdalena Płachecka, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31380 )
Array ( [docId] => 31380 )

Array ( [docId] => 31380 )