Najem a kasa fiskalna

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

W sytuacji wynajmu lokalu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady istnieje obowiązek stosowania kasy fiskalnej po przekroczeniu limitów określonych w ustawie. Jednakże możliwe jest również skorzystanie ze szczególnego zwolnienia.

Do 31 grudnia 2012 r. z obowiązku prowadzenia ewidencji zwalnia się podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2012 roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tys. zł.

W przypadku osób rozpoczynających najem w 2012 roku, limit obrotów zwalniających ich z obowiązku stosowania kas (gdy nie są wystawiane faktury) wynosi 20 tys. zł. W tym jednak przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu obrotów, zwolnienie obowiązuje tylko do momentu przekroczenia 20 tys. zł obrotu.

Dotyczy to również osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, należy spełnić bezwzględny warunek, jakim jest dokumentowanie tych usług fakturami.

Faktur nie wystawiają jednak osoby, które wynajmują lokale i nie są one wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Usługa tego typu jest bowiem zwolniona z podatku VAT. Oznacza to, że nie muszą instalować kasy fiskalnej, gdyż fakturę można zastąpić rachunkiem.

Jednakże za fakturę uznawane są również rachunki, o których mówi art. 87 i 88 ordynacji podatkowej. Wystawiane są one przez podatników, którzy nie mają obowiązku dokumentowania usług fakturami. W konsekwencji, w sytuacji gdy podatnik wystawia rachunek to pomimo przekroczenia wskazanych powyżej limitu nie powstanie obowiązek ewidencjonowania wynajmu na kasie fiskalnej.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie z 6 lutego 2009 r., nr IPPP2/443-1699/08-2/AZ, gdzie czytamy:

"(...) aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, świadczonej usługi wynajmu mieszkania winien od dnia 01 listopada 2008r., zgodnie z § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia, dokumentować powyższe czynności za pomocą faktur bądź rachunków, które na podstawie (…)są zrównane z fakturą (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31217 )
Array ( [docId] => 31217 )