Nieodpłatny poczęstunek a podatek VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-05-2012 r.

Pracodawcy bardzo często organizują dla swoich pracowników szkolenia, na których podawany jest poczęstunek. Powstaje wówczas pytanie czy w takiej sytuacji należy opodatkować takie nieodpłatne świadczenia na gruncie podatku VAT?

Ustawodawca nakazał przez dostawę towarów za wynagrodzeniem rozumieć również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów.

Celem tego przepisu jest opodatkowanie jako odpłatnej dostawy towaru - wszystkich czynności przekazania towarów przedsiębiorstwa, w stosunku do których służyło prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Dlatego też uznać należy, iż nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych (tj. posiłków i napojów) przez pracowników będących uczestnikami szkoleń nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem dotyczy zużycia tych towarów na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 lipca 2011 r., nr IPTPP1/443-67/11-2/IG, gdzie możemy przeczytać:

"(...) Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca organizuje szkolenia dla pracowników, w trakcie których zapewnia pracownikom posiłki oraz napoje.

Odnosząc powyższe regulacje prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stwierdzić należy, iż nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych (tj. posiłków i napojów), przez pracowników będących uczestnikami szkoleń, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem dotyczy zużycia tych towarów na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31195 )
Array ( [docId] => 31195 )