Nowe zasady dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych. Poznaj przepisy wykonawcze w sprawie EMCS

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Mariusz Olech
Data: 05-04-2019 r.

Już obowiązuje nowe rozporządzenie przygotowane przez resort finansów, które dotyczy danych oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych. Intencją jego autorów było uszczegółowienie kwestii związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, m.in. w zakresie elektronicznych dokumentów e-DD.

Z początkiem marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (dalej: rozporządzenie). Zostało ono wydane na podstawie upoważnienia ustawowego przyznanego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, znajdującego się w art. 43 ust. 3 oraz art. 46w ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 

Elektroniczne dokumenty e-DD

Rozporządzenie, o którym mowa, jest związane ze zmianami w ustawie o podatku akcyzowym, wprowadzonymi od 1 stycznia br. Polegały one m.in. na tym, że dotychczasowe papierowe dokumenty dostawy stosowane przy przemieszczaniu wyrobów:

  • zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby energetyczne, alkohol, oleje smarowe) oraz
  • z załącznika nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

– zostały zastąpione dokumentami elektronicznymi (e-DD).

Dokumenty te są obsługiwane w ramach systemu EMCS, a więc tego samego, który służy do obsługi dokumentów e-AD, związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wprowadzenie elektronicznego nadzoru nad przemieszczeniem ww. wyrobów i zastąpienie dotychczasowych dokumentów papierowych dokumentami e-DD ma nie tylko uprościć funkcjonujące w omawianym zakresie procedury, ale również zapewnić lepszą kontrolę organów podatkowych nad tymi wyrobami. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ww. aktu prawnego: „Elektronizacja dokumentu dostawy spowodowana jest czasochłonnością i generującym znaczne koszty u podmiotów gospodarczych stosowaniem papierowego obiegu tego dokumentu. Zmiany usprawnią proces obieg dokumentu dostawy wprowadzając ułatwienia zarówno po stronie sektora gospodarczego, jak i po stronie administracji. Elektroniczny obieg dokumentów dostawy zwiększy bowiem kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami. W dalszej perspektywie czasowej projektowana zmiana w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców”.

Korzystanie z tego systemu i e-DD będzie obligatoryjne od 2020 roku. Natomiast do tego czasu elektroniczne dokumenty wysyłki będą stanowić jedynie alternatywę względem papierowego formularza.

Dostosowawczy charakter zmian

Rozporządzeniem, o którym była mowa na wstępie – obowiązującym od 2 marca 2019 r. –

dostosowano przepisy wykonawcze do zmian w ustawie o podatku akcyzowym i Prawie celnym. Reguluje ono kwestie dotyczące informacji umieszczanych w Systemie (tj. w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi przemieszczania ww. wyrobów akcyzowych) oraz w e-AD i e-DD, w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak i przemieszczenia wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Przy czym w odniesieniu do kwestii związanych z tą pierwszą procedurą, nowe przepisy stanowią w zasadzie powielenie dotychczas obowiązujących w tym zakresie regulacji, zawartych w uchylonym  rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz.U. z 2017 r. poz. 388). W nowym rozporządzeniu określono m.in. takie zagadnienia jak:

  • szczegółowy zakresu informacji, które zgodnie z art. 46w ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym powinny być dostarczone do Systemu oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone,
  • szczegółowy trybu postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia,
  • sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu,
  • struktura lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD lub e-DD w Systemie,
  • warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu.

 RP

Mariusz Olech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41018 )
Array ( [docId] => 41018 )