Nowe zasady fakturowania w 2013 r.

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 17-12-2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. czekają nas duże zmiany w zasadach fakturowania. W przypadku faktur o niskiej wartości, nie trzeba będzie wpisywać danych nabywcy. Nowe zasady przewidują także możliwość wystawiania faktur przez podatników zwolnionych.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt rozporządzenia, który wprowadza duże zmiany w zasadach fakturowania. Wynikają one przede wszystkim z konieczności implementowania do polskich przepisów rozwiązań przewidzianych w Drugiej Dyrektywie Fakturowej (Dyrektywa Rady 201/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania).

Zmiany w rozporządzeniu fakturowym mają charakter tymczasowy. Nowelizacja ustawy o VAT w części wprowadzającej finalnie przepisy Drugiej Dyrektywy Fakturowej zacznie obowiązywać od 2014 r. Wtedy też przepisy o fakturowaniu zostaną podniesione do rangi ustawowej.

W 2013 r. – inaczej niż obecnie – także podatnicy zarejestrowani, jako zwolnieni mają możliwość wystawiania faktur. Modyfikacji uległy również niektóre dane zamieszczane na fakturze. Nowe przepisy wprowadzają możliwość wystawiania faktur w uproszczonej formie. Uproszczenie to polega na braku danych nabywcy, ceny jednostkowej netto i wartości sprzedaży netto.

Warunkiem stosowania tego sposobu dokumentowania jest, aby kwota należności (ogółem), nie przekroczy 450 zł lub 100 euro. Rozszerzona została możliwość wystawiania faktur przez nabywców towarów lub usług, w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę.

Zdaniem Arkadiusza Juzwy – doradcy podatkowego ze Śląskiego Centrum Podatków Sp. z o.o. znacznym ułatwieniem dla podatników jest możliwość wystawiania faktur, które dokumentować będą kilka odrębnych dostaw towarów lub usług, dokonanych w trakcie jednego miesiąca. Faktura taka musi zostać wystawiona nie później, niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. Później mogą być także wystawiane faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Sama nowelizacja ustawy o VAT w zakresie wprowadzającym finalnie Drugą Dyrektywę Fakturową – budzi jednak duże kontrowersje.

Zdaniem Władysława Vargi – doradcy podatkowego w Taxpoint sp. z o.o., pozytywnie należy ocenić wprowadzenie wielu uproszczeń, m.in. dla faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną, self-billingów czy faktur zaliczkowych. Ciekawym i praktycznym rozwiązaniem jest dopuszczenie zgody dorozumianej w przypadku stosowania między podatnikami procedury fakturowania elektronicznego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31300 )
Array ( [docId] => 31300 )

Array ( [docId] => 31300 )