O skorzystaniu z ulgi na złe długi należy zawiadomić dłużnika

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 12-12-2012 r.

Jeśli podatnik będący wierzycielem zamierza skorzystać z ulgi na złe długi zgodnie z ustawą o VAT, to powinien zawiadomić o tym zamiarze dłużnika.

Skorzystanie z ulgi na złe długi to skorygowanie podatku należnego VAT ze względu na wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku VAT przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Po skutecznym doręczeniu zawiadomienia o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi wierzyciel powinien poczekać 14 dni na uregulowanie należności przez dłużnika.

Skorzystanie z ulgi na złe długi polega na zmniejszeniu kwot podatku należnego VAT:

  • w poz. 26 (w przypadku wierzytelności dotyczących sprzedaży opodatkowanej stawkami 3% i 5%),
  • w poz. 28 (w przypadku wierzytelności dotyczących sprzedaży opodatkowanej stawkami 7% i 8%),
  • w poz. 30 (w przypadku wierzytelności dotyczących sprzedaży opodatkowanej stawkami 22% i 23%)
  • oraz zmniejszeniu wartości netto - odpowiednio - w poz. 25, 27 i 29 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

 

Należy pamiętać o spełnieniu jeszcze dwóch obowiązków:

  • zawiadomienie urzędu skarbowego składane wraz z deklaracją VAT-7/VAT-7K/VAT-7D o skorzystaniu z ulgi na złe długi wraz z podaniem kwoty zmniejszenia podatku należnego,
  • zawiadomienie dłużnika o dokonanych korektach w ciągu 7 dni od złożenia deklaracji VAT-7.

Niespełnienie tych obowiązków lub dopełnienie w przekroczonym terminie nie wyłącza prawa do skorzystania z ulgi na złe długi.

Podstawa prawna:

  • art. 89a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - ustawa o VAT.

Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31298 )
Array ( [docId] => 31298 )