Obciążenie kosztami najemców jest opodatkowane

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-07-2012 r.

Obciążenie najemcy kosztami eksploatacyjnymi podlega opodatkowaniu VAT. Zasadniczo możliwe są dwa sposoby obciążenia najemcy, poprzez doliczenie wartości do czynszu, lub poprzez refakturowanie wydatków za media.

Przy refakturowaniu podatnicy są zobowiązani do stosowania takich samych zasad opodatkowania jak podmiot, od którego nabyte zostały usługi. Tym samym należy zastosować odpowiednie przepisy ustawy o VAT dotyczące obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług za media.

Podstawowa zasada określająca, kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług, mówi, że jest to moment wykonania usługi. Gdy wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonania usługi przez ten podmiot. Natomiast fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jednakże od tej zasady istnieją wyjątki określające w odmienny sposób szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

W ustawie o VAT przewidziano specjalne zasady ustalania obowiązku podatkowego dla usług mediów. W art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT określono, że w przypadku:

  • dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 18,
  • świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy (tj. rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych)

- obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu tych dostaw i usług. Zgodnie z powyższym, w przypadku refakturowania świadczenia usług o charakterze powszechnym, tzw. mediów, obowiązek w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą upływu terminu płatności.

Jeżeli natomiast w umowach zawarto zapis dotyczący obciążania najemcy za czynsz oraz media, a umowy te nie określają terminu płatności, to wówczas refakturowanie usług za media nie jest objęte szczególnym momentem podatkowym, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1; obowiązek podatkowy - zgodnie z art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o VAT - powstaje wówczas z chwilą wykonania usługi, a jeżeli powinna być ona potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31219 )
Array ( [docId] => 31219 )

Array ( [docId] => 31219 )