Obowiązek podatkowy VAT przy procedurze celnej

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 01-03-2015 r.

Prawidłowe rozliczenie VAT sprawia szczególnie trudności w przypadku importu na terytorium Polski. Sprawa dodatkowo się komplikuje, gdy dopuszczenie towarów do obrotu wiąże się z zastosowaniem jednej z procedur celnych.

Zgodnie z art. 19a ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku objęcia towarów procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia  w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwalnia się od podatku import towarów objętych procedurą przetwarzania pod kontrolą celną w rozumieniu przepisów celnych, pod warunkiem że na podstawie przepisów celnych nie powstał obowiązek uiszczenia cła. Jak z tego wynika, objęcie towarów omawianą procedurą rodzi obowiązek w VAT, który nie skutkuje koniecznością uiszczenia podatku. W takim przypadku należy zastosować obligatoryjne zwolnienie od podatku.

Regułą jest, iż w ramach procedury przetwarzania pod kontrolą celną nie powstaje dług celny, a tym samym nie powstaje obowiązek uiszczenia cła.

Zgodnie z art. 19a ust. 9 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. Jak natomiast wynika z art. 201 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, dług celny w przywozie powstaje w wyniku dopuszczenia do swobodnego obrotu towaru podlegającego należnościom przywozowym.

Zgodnie natomiast z ust. 2 tego przepisu dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego. Oznacza to, że skoro po dopuszczeniu towarów do swobodnego obrotu powstaje dług celny, takie dopuszczenie rodzi również obowiązek podatkowy w VAT.

Dopuszczając urządzenia do obrotu, podatnik zobowiązany jest do zastosowania podstawowej stawki VAT. Dopiero import skutkujący dopuszczeniem towarów do obrotu zrodzi obowiązek uiszczenia określonej kwoty VAT. Wysokość podatku uiszczanego po dopuszczeniu towarów do swobodnego obrotu może być wyższa w porównaniu z kwotą podatku uiszczanego przy objęciu tych towarów procedurą przetwarzania pod kontrolą celną. Wynika to z faktu, że w trakcie trwania procedury wartość celna (która stanowi podstawę opodatkowania w VAT) przetwarzanych towarów może się zwiększyć.

Łukasz Jedynak, konsultant podatkowy KSP Legal & Tax Advice

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36681 )
Array ( [docId] => 36681 )

Array ( [docId] => 36681 )