Obrót liśćmi tytoniu nie podlega akcyzie

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 21-11-2012 r.

Nie odprowadza się podatku akcyzowego od sprzedaży liści tytoniu papierosowego bez łodyg, suszonych, nieposzatkowanych. Sam obrót liśćmi tytoniu stanowi zwykłą działalność.

Podatkowi akcyzowemu podlegają m.in.:

  • papierosy,
  • tytoń do palenia,
  • cygara i cygaretki.

Tytoń do palenia oznacza tutaj:

  • tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków,
  • tytoń nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego oraz
  • odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Nie są więc wyrobem akcyzowym liście tytoniu papierosowego bez łodyg, suszone lecz nieposzatkowane – potwierdza to Minister Finansów w interpretacji z 27 października 2010 r. nr IBPP3/443-802/1/DG.

Działalność polegająca na sprzedaży takich liści to zwykła działalność usługowa w zakresie handlu, opodatkowana stawką 3% (ustawa o PIT). Możliwy jest więc wybór korzystnej zryczałtowanej formy opodatkowania, podobnie możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT, o ile sprzedaż netto nie przekroczy kwoty 150.000 zł (ustawa o VAT).

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to nie obejmuje podatników dokonujących dostaw wyrobów opodatkowanych akcyzą (ustawa VAT). Biorąc to pod uwagę, a także pamiętając, iż handel tytoniem jest obszarem działalności pod szczególnym nadzorem organów skarbowych, warto więc uzyskać indywidualną interpretację zarówno w zakresie opodatkowania sprzedaży liści, jak i prawa do zwolnienia w VAT. Pozwoli to na uzyskanie ochrony w przypadku zmiany linii interpretacyjnej.

Podstawa prawna:

  • art. 98 ust. 1 i 5 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.),
  • art. 113 ust. 1 i 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
  • art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Autor: Krzysztof Klimek

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31282 )
Array ( [docId] => 31282 )

Array ( [docId] => 31282 )